Bugail y Briallu

Pwy yw bugail y brialu?

Bugail y Briallu
Pwy yw bugail y briallu,
 Fwyn finteioedd
   ffridd a ffos?
Pa ryw lais a'u dysg i wenu
 Yn y rhewynt ar y rhos?

Pa chwibanogl fu'n eu galw
 O'u gaeafol hun mor br?
Hwythau'n deffro, yma ac acw,
 Mor ddi-sŵn
   a'r milmyrdd sr.

Riniwr anwyl! hwn a'u tywys
 Ar ei l i'r fan a fyn:
Fyny'r llethrau noethlwm dyrys,
 'Lawr i encilfeydd y glyn.

Gofal dyn fu acw'n plannu
 Rhos-welyau plasty ffawd
Pwy a wisgodd briallu
 Gloddiau gardd y weddw dlawd?

Gwelais ddoe, glystyrau'n dringo
 Ochrau serth y gledrffordd draw;
Rhuthrai'r trn fel taran heibio,
 Hwythau'n chwerthin ar bob llaw!

Rhaid bod bugail i'r briallu,
 Wasgaredig breiddiau mwyn;
Pwy fel Ef am ragofalu
 Fugail symledd, fugail swyn!

Hollbresennol dirion Allu,
 Ior y Nef! Ai nid Tydi,
Dad y gwanwyn a'r briallu,
 Ydyw Bugail f'enaid i?

      - - - - -

Pwy yw bugail y briallu,
 Filmyrdd preiddiau
   ffridd a ffs?
Pa ryw Lais a'u dysg i wnu
 Gyda'r gwanwyn ar y rhs?

Beth - ai'r gwanwyn dirion-wyneb,
 A'i fugeilffon yn ei law,
Sy'n eu galw hwythau'n ateb -
 Twrr fan yma, twrr fan draw.

Riniwr anwyl! hwn a'u tywys
 Ar ei ol i'r fan a fỳn, -
Fyny'r llethrau noethlwm dyrys,
 Lawr i unigeddau'r glyn.

Gofal dyn fu acw'n plannu
 Bld-weliau palas ffawd;
Pwy addurnodd briallu
 Gloddiau gardd y weddw dlawd?

Gwelais dwrr, pwy ddydd, yn gwnu
 Ar ymylau'r gledrffordd draw;
Rhuthrai'r peiriant dan weryru -
 Hwythau'n chwerthin ar bob llaw!

Rhaid fod bugail i'r briallu,
 Wasgaredig breiddiau mwyn;
Pwy fel Hwn am rag-ofalu?
 Fugail symledd, fugail swyn.

Holl-bresennol dirion Allu!
 Ior y Nef! Ai nid Tydi,
Dad y gwanwyn a'r briallu,
 Ydyw Bugail f'enaid i?

John T Jb 1867-1938
10 Mai 1902

[Mesur: 8787]

The Shepherd of the Primroses
Who is the shepherd of the primroses,
 The gentle cohorts
   of sheep-walk and bank?
What kind of voice teaches them to smile
 In the icy wind on the heath?

What whistle was calling them
 From their winter sleep so sweet?
Waking them, here and there,
 As noiselessly
   as the thousand-myriad stars.

Beloved enchanter! he leads them
 Back to the place he wills:
Up the naked, troublesome slopes,
 Down to the nooks of the vale.

The care of man was there planting
 Rose-beds of a grange of happiness;
Who has dressed with primroses
 The banks of the poor widow's garden?

I saw yesterday, clusters climbing
 The steep sides of yonder railway;
The train would roar past like thunder,
 They laughing on every hand!

There must be a shepherd for the primroses
 Gentle, scattered flocks;
Who like Him for caring exceedingly
 A simple shepherd, a chrming shepherd!

The omnipresent tender Power,
 The Lord of Heaven! Is it not Thou,
The Father of the Spring and the primroses,
 Who art the Shepherd of my soul?

         - - - - -

Who is the shepherd of the primroses?
 A thousand-myriad flocks
   of sheep-walk and bank?
What kind of Voice teaches them to smile
 With the spring on the moor?

What - does the tender-faced spring go
 With his shepherd's crook in his hand?
Calling them to respond -
 A bunch here, a bunch there?

Beloved enchanter! he leads them
 Back to the place he wills, -
Up the bare, troublesome slopes,
 Down to lonely spots of the vale.

The care of man was there planting
 Flower-beds of a palace of happiness;
Who adorned with primroses
 The banks of the poor widow's garden?

I saw a bunch, some day, smiling
 On the sides of yonder railway;
The engine roared whinnying -
 They laughing on every hand!

There must be a shepherd for the primroses,
 Gentle, scattered flocks;
Who like He for extreme caring?
 A simpl shepherd, a charming shepherd?

Omnipresent, tender Power!
 The Lord of Heaven! Is it not Thou,
The Father of the spring and the primroses,
 Who art the Shepherd of my soul?

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~