Breuddwyd

Breuddwdio a wnaethum yn y glỳn

Breuddwyd
Breuddwdio a wnaethum yn y glỳn
 A'm pen yn syn nos wener;
Gan dybio clywed deugorph brau
 Yn newid geiriau crasder
Un gynt oedd lawn
  dan olud lwyth,
 A'r llall mewn ystwyth isder. -

Ebr y goludog wrth y tlawd,
 Gan siarad gwawd a choegni,
Gorphwysa draw, ysgerbwd llwm,
 Yr wyt yn trwm arogli;
Ystyria fi, s dr fy arch
 Na chynnyg amharch imi.

Bum gynt yn bennaeth yn y byd,
 Mewn llawen fyd yn llwyddo;
Yn cael mwynderau gorau gant,
 A phrin i'm chwant ymffrwyno;
Pa ham, er bod ar waelod arch,
 Na chaf rhagorbarch etto?

Bydd ddistaw, meddai'r gŵr tylawd,
 Na siarad oerwawd eiriau;
Aeth heibio'th rwysg,
  ar ddaear gron,
 Y'nghyd a'th feithion foethau;
Nid wyt yn awr ynghladdfa'r plwy',
 Na llai na mwy na minnau.

Ti a fuost gynt, ŵr cefnog gwych,
 Ar seigiau'n mynych wledda;
A minnau'n fynych iawn yn wir
 Heb gael na bi'r na bara:
Ond gwedi'r grym -
  y gwaed a'r grdd,
 Mae pawb yn gyd-radd yma.

David Thomas (Dafydd Ddu o Eryri) 1759-1822
(o'r Saesoneg)

A Dream
Dream I did in the vale
 With my head surprised on Friday night;
Supposing I heard a pair of fragile bodies
 Exchanging words of aridity
The first one was full
  under a wealthy load,
 And the other in lithe lowliness. -

Said the wealthy one to the poor,
 Speaking scorn and contempt,
Rest yonder, bare skeleton,
 Thou art smelling heavily;
Consider me, under the door of my coffin
 And offer me no disrespect.

I was once a chief in the world,
 In a joyful world successful;
Having a hundred of the best delights,
 And my desires scarcely curbed;
Why, although at the bottom of a coffin,
 May I not still be greatly honoured?

Be quiet, said the poor man,
 Nor speak cold scornful words;
Thy ostentation has passed,
  on the round earth,
 Together with thy vast luxuries;
Thou art in the parish burial-place,
 Neither less nor more than I.

Thou wast once, rich brilliant man,
 On frequent dishes feasting;
And I very often truly
 Having neither beer nor bread:
But after the power -
  the blood and the status,
 Everyone is an equal here.

tr. 2020 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~