Bonedd yr Awen

Bonedd yr Awen
O! f'awen, addien iawn wyd, - iawn oeddit
  Yn Adda pan grewyd:
 Rhesymol eneidiol nwyd,
 Dawn natur pob dyn ytwyd.

Awen yn Eden odiaeth - oedd goron
  Hawddgaraf dynoliaeth;
 Ond yn y cwymp, mewn dyn caeth,
 "Enhuddwyd Awenyddiaeth."

Ond er hyn o drueni, - tuediad
  Plant Adda sydd ati;
 Ei heffaith bair ei hoffi,
 Ac arfer a'i hadfer hi.

Pe'n awr heb goeliaw'r gelyn, - yn gwbl iach
  Ac heb lwgr i'w ddylyn,
 Mor gerddbêr ag aderyn
 Heb un bai prydasai dyn.

A ddwg Iôr i gôr y gain - Baradwys,
  Hwy brydant arwyrain,
 Fel ceryb, gwir fawl cywrain,
 Uwch y sêr yn wych eu sain.

Dafydd Owen (Dewi Wyn o Eifion) 1784-1841

The Pedigree of the Muse
O my muse, very fine thou are, - verily thou wast
  In Adam when he was created:
 Reasonable, animate passion,
 The gift of the nature of every man wert thou.

A muse in exquisite Eden - which was the most
  Beautiful crown of humanity;
 But in the fall, in captive man,
 "Hidden poetic Genius".

But despite this tragedy, - the tendency
  Of the children of Adam is toward thee;
 Its result is to continue to enjoy it,
 And practice to renew it.

If there were now no believing the enemy - completely healthy
  And no corruption to follow him,
 As sweetly versed as a bird
 Without any fault man would compose poetry.

And the Lord will lead to the choir of the elegant - Paradise,
  They will compose a panegyric,
 Like a cherub, true, intricate praise,
 Above the stars brilliant their sound.

tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~