Barnau Duw

Mae sŵn dy feirch drwy'r Ynys hon

(Barnau Duw -
Achlysurwyd gan y Cholera Morbus, 1832.)
Mae sŵn dy feirch
  drwy'r Ynys hon
 Mor lymion yn carlamu;
A lawer dan eu traed bob dydd,
 Trwy angeu sydd yn trengu.

Duw, galw'n ol dy farnol feirch,
 O! deled eirch dy deulu
Oll ger dy fron, O! dirion Dād,
 Yn ol dewisiad Iesu.

Mae dychryn barnau'n dechreu bod
 I'w 'nabod mewn wynebau,
Wrth sŵn pistylloedd
  dyfroedd Duw,
 O fewn i amryw fanau.

Wrth glywed sŵn dy feirch gerbron
 Mor eirwon yn gweryru,
Mae'r cryf a'r gwan,
  yr iach a'r claf,
 A'r uchaf yn brawychu.

Edward Jones 1761-1836
Caniadau Maes y Plwm 1857

(God's Judgments -
Occasioned by the Cholera Morbus, 1832.)
There is the sound of thy steeds
  throughout this Island
 So sharply galloping;
And many under their feet every day,
 Through death are perishing.

God, call back thy steeds of judgment,
 O may the petition of all thy family
Come before thee, O tender Father!
 According to the choice of Jesus.

Terror of judgments is beginning to be
 Known in faces,
Through the sound of the cataracts
   of the waters of God,
 Within various places.

On heaven the sound of thy steeds nearby
 So roughly neighing,
The strong and the weak,
  the well and the sick,
 And the highest are being terrified.

tr. 2020 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~