Arwyddlun Crefydd

Pwy ydwyt ti sy'n teithio'n wael dy lun?

(Arwyddlun Crefydd)
Pwy ydwyt ti,
  sy'n teithio'n wael dy lun?
Gwir grefydd wyf,
  yn hanu o Dduw ei hun.
 Paham mae'th wedd
   i'w wel'd mor ryfedd wael?
 Trysorau'r byd i gyd
   nid wyf am gael.
Pa lyfr, O! d'wed,
  'rwy'n weled yn dy law?
Pur ddeddfau 'Nhad,
  a barchaf yma a thraw.

Paham mae'th fron
  yn noeth ac amlyg im'?
Gwel, mwynder 'rwy'n
  ei hoffi'n fwy na dim,
 Paham mae'th fraich
   yn pwyso ar y groes?
 Hi'n unig yw 'ngorphwysfa wiw
   drwy f'oes.
Beth wnai ‚'th gain
  adenydd llydain, tÍr?
I ddysgu dyn gwan
  'hedeg uwch y sÍr.

Pa'm mae o'th gylch
  ogoniant dysglaer, cu?
I wasgar gwyll
  y meddwl tywyll du.
 Pa ddyben sydd i'th ffrwyn,
   mae'n harddwech un?
 I gadw'n glau
   holl nwydau enaid dyn.
Paham 'rwyt ti
  yn sathru angau du?
O! wele'n siwr,
  ei faeddwr ydwyf fi.

John William Hughes (Edeyrn ap Nudd) 1817-49
Y Lloffyn 1842

(Emblem of Faith)
Who art thou,
  who dost travel in poor appearance?
A true believer I am,
  I hail from God himself.
 Why is thy countenance
   to be seen so amazingly poor?
 All the treasures of the world
   I do not want to get.
What book, oh tell,
  do I see in thy hand?
The pure laws of my Father,
  which I revere here and there.

Why is thy breast
  bare and visible to me?
See, meekness, I am
  loving it more than anything,
 Why is thy arm
   leaning on the cross?
 It alone is my worthy resting-place
   throughout my life.
What wilt thou do with thy fine,
  wide, pure wings?
Teach weak man
  to fly above the stars.

Why is there around thee
  dear, shining glory?
To scatter the darkness
  of the dark, black thought.
 What intent is to thy reins,
   it is just as beautiful?
 To keep true
   all the desires of man's soul.
Why art thou
  trampling black death?
Oh, see surely,
  its conqueror am I!

tr. 2015 Richard B Gillion

 


Theodore Beza 1519-1605

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~