Ar Dragwyddoldeb

Tragwyddoldeb sy'n beth rhyfedd

(Ar Dragwyddoldeb)
Tragwyddoldeb sy'n beth rhyfedd,
Tragwyddoldeb beth heb ddiwedd;
Tragwyddoldeb, rhaid myn'd iddo,
Yn mha fan y fyddaf yno?

Robert Williams (Robert ap Gwilym Ddu) 1766-1850

(On Eternity)
Eternity is a thing of wonder,
Eternity a thing without end;
Eternity, one must go to it,
In what place shall I be there?

tr. 2020 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~