Anodd Ymadael

Mewn bwthyn diaddurn

Anodd Ymadael
Mewn bwthyn diaddurn
  yn ymyl y nant
Eisteddai gwraig weddw
  yng nghanol ei phlant;
 Ar ieuaf ofynnodd
   wrth weld ei thristad
 "Mae'r nos wedi dyfod
   ond ble mae fy nhad?"

Fe redodd un arall
  gwyneblon a thlws,
I'w ddisgwyl ef adref
  ar garreg y drws;
 Fe welodd yr hwyrddydd
   yn cuddio y wlad
 A thorrodd ei galon
   wrth ddisgwyl ei dad.

Y sr a gyfodent
  mor hardd ag erioed,
A gwenai y lleuad
  drwy ganol y coed;
 A'r fam a ddywedodd,
   "Mae'th dad yn y nef
 Ffordd acw, fy mhlentyn 
   ffordd acw mae ef.'

Mewn bwthyn diaddurn
  yn ymyl y nant,
Ymddiried i'r Nefoedd
  mae'r weddw a'i phlant;
 Ni fedd yr holl gread
   un plentyn a wad
 Fod byd anweledig,
   os collodd ei dad.

John Ceiriog Hughes (Ceiriog) 1832-87

A Difficult Parting
In an unadorned cottage
  on the bank of the stream
Sat a widow
  amongst her children;
 The youngest demanded
   on seeing her sadness
 "The night has come
   but where is my father?"

Another ran
  cheerfully faced and pretty,
To await him home
  on the doorstep;
 He saw the evening
   covering the land
 And broke his heart
   waiting for his father.

The stars would rise
  as beautiful as ever,
The moon would smile
  through the middle of the wood;
 'Twas the mother who said,
   "Thy father is in heaven
 Yonder, my child -
   yonder he is."

In an unadorned cottage
  beside the stream,
Trusting to heaven
  are the widow and her children;
 The whole creation possesses
   no child who denies
 That there is an unseen world,
   if he lost his father.

tr. 2018 Richard B Gillion  

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~