Annerch Ymadawol Carwr

Rho'th law i ymadael y fwynaf ln ferch

(Annerch Ymadawol Carwr)
Rho'th law i ymadael,
  y fwynaf ln ferch,
Un arall, mi glywais,
  a ddygodd dy serch;
 Fy yspryd a wywodd,
   e giliodd y gn,
 A ffynnon fy nghysur
   a sychodd yn ln.

Mi gollais o ddagrau
  o'th achos di, Gwen,
Do, nifer y mn-wallt
  sy'n harddu dy ben;
 Mi'th gerais yn ffyddlon,
   mae'r nefoedd yn dyst,
 Mai gwir ydyw'r geiriau
   a glywodd dy glust.

Llwyr gredaf na charodd
  un mab fel myfi, -
Yn hanner fy hunan
  ystyriwn dydi:
 Llawenydd a'm llyngcai
   wrth weled dy wedd,
 Bu'n wynfyd Paradwys
   mwynhd o dy hedd.

Yr oeddwn eiddigus
  o awel y nen,
A glywn yn y llwyni'n
  chwibanu uwch-ben;
 Ei bod, wrth ymdeithio,
   'n cael cusan dy fin,
 Sy'n berach n'r diliau, -
   a mi yma'n flin.

Fy unig hyfrydwch
  oedd rhyngu dy fodd,
Heb gynnyg i arall
  na chusan na rhodd, -
 Ond cabledd a goelit
   yn hytrach n'r gfwir
 Yr hwn fydd mor olau
   'r haf ddydd cyn hir.

Bydd iach, fy anwylyd, -
  pob llwyddiant mwyn llon,
Ddilyno dy lwybrau;
  boed heddwch i'th fron:
 Pob peth dymuniadol
   fo'th gyfran o hyd,
 I mi, wael bererin,
   beth bynnag fo'r byd.

Pe byddai genethod
  mor amled 'r dail,
A rhei'ny mewn glendid
  i Helen yn ail,
 Un arall ni cheisiaf
   i noddi fy nyth;
 Fy nghalon yr unman
   a erys byth, byth.

Mi gerddaf i'r goedwig;
  mae 'deryn bach draw
A gollodd ei gydmar
  yn wylo'n ddi daw, -
 Gwnaf hwn imi'n gyfaill,
   galarwn ynghŷd,
 E ddarfu pob rhinwedd
   a fedd yr holl fyd.

Daniel Evans (Daniel Ddu o Geredigion) 1792-1846

(The Leaving Address of a Lover)
Put thy hand to leaving,
  mildest, pleasant girl,
Another, I heard,
  has drawn thy affection;
 My spirit has withered,
   retreated has the song,
 And the well of my comfort
   has dried up completely.

I have shed of tears
  because of thee, Gwen,
Yes, as many as the fine hairs
  which adorn thy head;
 I loved thee faithfully,
   heaven is a witness,
 The truth are the words
   thy ear has heard.

I totally belief no lad
  loved like I, -
Half myself, -
  I would consider thee:
 Joy would swallow me
   on seeing thy face,
 The bliss of paradise was
   the enjoyment of thy peace.

I was envious
  of the breeze of the sky,
Which I heard in the hedges
  whistling overhead;
 Its being, while travelling,
   kissing thy lip,
 Which is sweeter than the honeycomb, -
   and I here grieved.

My only delight
  was gratifying thy satisfaction,
Without offering to another
  either a kiss or a gift, -
 But slander thou hast believed
   rather than the truth
 That which will be as clear
   as the summer day before long.

Be well, my beloved, -
  every dear, cheerful success,
Follow thy paths;
  may peace be to thy breast:
 Everything desirable
   be thy share always,
 To me, a poor pilgrim,
   whatever be the world.

If girls were
  as numerous as the leaves,
And those in attractiveness
  equal to Helen,
 Another I shall not seek
   to protect my nest;
 My heart in the same place
   shall remain forever, forever.

I will walk to the woodland;
  there is a little bird yonder
Who lost its partner
  weeping endlessly, -
 I will make him a friend,
   we will mourn together,
 Vanish shall every virtue
   that the whole world says.

tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~