Ann a Jane

Cwyno cwyno yn ddidaw

Ann a Jane
Cwyno, cwyno, yn ddidaw,
Wylo, wylo, fel y gwlaw,
Croes ei thymher ymhob man,
  Dyna Ann.

Eneth, eaeth, beth sy'n bod?
Dyna Robin wrth dy droed;
Canu mae y bychan gwan,
  Glyw di, Ann?

Canu, prancio, fel yr hydd,
Llawen, dedwydd fel y dydd,
Byth a hefyd ar ei gwn,
  Dyna Jane.

Pa un gerwch chwi o'r ddwy,
Jane dan wn, neu Ann dan glwy'?
Dwd yr ieuanc, dwd yr hen,
  Dedwydd Jane.

Trysorfa y Plant
Mawrth 1883

Ann and Jane
Complaining, complaining, unceasingly,
Weeping, weeping, like the rain,
Cross her temper everywhere,
  That is Ann.

Girl, girl, what is wrong?
There is Robin at thy feet;
Singing is the little weak one,
  Dost thou hear, Ann?

Singing, prancing, like the deer,
Joyful, happy like the day,
Ever and always smiling,
  That is Jane.

Which one do you love of the two,
Jane smiling, or Ann wounded?
The young will say, the old will say,
  Happy Jane.

tr. 2017 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Cerddi ~ Emynau ~ Caneuon ~ Lyrics ~ Home ~