Sospan fach

Mae bys Mari Ann wedi brifo,
 A Dafydd y gwas ddim yn iach;
Mae'r Baban yn y crud yn crio,
 A'r gath wedi scrapo Johnny bach.

  Sospan fach yn berwi ar y tân
  Sosban fawr yn berwi ar y llawr
  A'r gath wedi scrapo Johnny bach.

  Dai bach yn sowldiwr,
  Dai bach yn sowldiwr,
  Dai bach yn sowldiwr,
  A chwt ei grys e' mas.

Mae bys Mari Ann wedi gwella,
A Dafydd y gwas yn ei fedd;
Mae'r baban yn y crud wedi tyfu,
A'r gath wedi huno mewn hedd.
brifo :: gwywo


~ 1895

Tôn: Sospan Fach

Mary Ann's finger has been hurt,
 And David the servant is not well,
The baby in the cradle is crying,
 And the cat has scratched little Johnny.
  
  Little saucepan boiling on the fire,
  Big saucepan boiling on the floor,
  And the cat has scratched little Johnny.

  Little Dai a soldier,
  Little Dai a soldier,
  Little Dai a soldier,
  And his shirt tail out.

Mary Ann's finger has got better,
 And David the servant in his grave;
The baby in the cradle has grown up,
 And the cat has gone to sleep in peace.
been hurt :: withered
servant :: lad :: labourer

tr. 2009 Richard B Gillion
The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~