Myfanwy

Paham mae dicter, O Myfanwy,
 Yn llenwi'th
  lygaid duon ddi?
A'th ruddiau tirion, O Myfanwy
 Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae'r wen oedd ar dy wefus
 Fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffol?
Pa le mae sain dy eiriau melys
 Fu'n denu'n nghalon ar dy ôl?
 
Pa beth a wneuthym, O Myfanwy
 I haeddu gwg
  dy ddwyrudd hardd?
Ai chwarae oeddit, O Myfanwy
 Â thanau euraidd serch dy fardd?
Wyt eiddo im
  drwy gywir amod
 Ai gormod cadw'th air i mi?
Ni cheisiaf fyth mo'th law, Myfanwy
 Heb gael dy galon gyda hi. 

Myfanwy boed yr holl o'th fywyd
 Dan heulwen
  disglair canol dydd
A boed i rosyn gwridog ienctid
 I ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd.
Aug hofiar oll o'th add ewidion
 A wnest i rywun,
  'ngeneth ddel
A rho dy law, Myfanwy dirion,
 I ddim ond dweud y gair "Ffarwel".
Richard Davies (Mynyddog) 1833-77

Tôn: Myfanwy ( Joseph Parry 1841–1903)

Why does anger, O Myfanwy,
 Fill thy
  black eyes?
And thy gentle cheeks, O Myfanwy,
 Not blushing on seeing me?
Where is the smile that was on thy lip
 Which ignited my faithful fond love?
Where is the sound of thy sweet words,
 Which attracted my heart after thee?

What was it I did, O Myfanwy,
 To deserve the scowl
  of thy beautiful cheeks?
Wast thou playing, O Myfanwy,
 At setting on fire thy poet's love?
Thou belongst to me
  through a true contract
 Is it too much to keep thy word to me?
I wish never thy hand, Myfanwy,
 Without having thy heart with it.

Myfanwy, may the whole of thy life be
 Under the bright
  sunshine of midday.
And may the ruddy roses of youth
 Dance for a hundred years on thy cheek.
Forget all of thy promises
 Which thou madest to someone,
  my lovely lass,
And give thy hand, tender Myfanwy,
 Only to say the word "Farewell".
tr. Richard B Gillion
Why is it anger, O Myfanwy,
 That fills your eyes
   so dark and clear?
Your gentle cheeks, O sweet Myfanwy,
 Why blush they not when I draw near?
Where is the smile that once most tender
 Kindled my love so fond, so true?
Where is the sound of your sweet words,
 That drew my heart to follow you?

What have I done, O my Myfanwy,
 To earn your frown?
  What is my blame?
Was it just play, my sweet Myfanwy,
 To set your poet's love aflame?
You truly once
  to me were promised,
 Is it too much to keep your part?
I wish no more your hand, Myfanwy,
 If I no longer have your heart.

Myfanwy, may you spend your lifetime
 Beneath the midday
  sunshine's glow,
And on your cheeks O may the roses
 Dance for a hundred years or so.
Forget now all the words of promise
 You made to one
  who loved you well,
Give me your hand, my sweet Myfanwy,
 But one last time, to say "farewell".
Words: ? Joseph Parry / ? Lynne Davies

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~