Mae'r ddaear yn glasu

Mae'r ddaear yn glasu,
A'r coed sydd yn tyfu,
A gwyrddion yw'r gerddi,
 Mae'r llwyni mor llon;
A heirdd yw'r eginau
A'r dail ar y dolau,
A blodau'r perllannau
 Pur llawnion.

Os bu yn ddiweddar
Wedd ddu ar y ddaear
Cydganodd yr adar
 Yn gerddgar i gyd;
Gweld coedydd yn deilio
A wni iddynt byncio,
Cydseinio drwy'n hoywfro
 Draw'n hyfryd.

Mae'r ddaear fawr ffrwythlon
A'i thrysor yn ddigon
I borthi'i thrigolion
 Yn dirion bob dydd;
Pe byddem ni ddynion
Mewn cyflwr heddychlon
Yn caru'n un galon
 Ein gilydd.
Carol Mai Traddodiadol

Tn [6665.6663]: Mae'r ddaear yn glasu

The earth is greening,
And the woods are growing,
And green are the gardens,
 The groves are so cheerful;
And beautiful are the shoots
And the leaves on the meadows,
And the flowers of the orchards
 Purely full.

If there was lately
A black countenance on the earth
The birds chorussed
 All melodiously;
Seeing the woods sprouting leaves
Which would make them preen,
Chorussing through our gay vale
 Yonder delightfully.

The great fruitful earth is
With its treasure sufficient
To feed its inhabitants
 Tenderly every day;
If only we men were
In a peaceable condition
Loving with one heart
 One another.
tr. 2017 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~