Hiraeth

Dwedwch fawrion o wybodaeth
O ba beth y gwnaethpwyd hiraeth,
 A pha ddefnydd a roed ynddo
 Na ddarfyddo wrth ei wisgo?

Derfydd aur a derfydd arian,
Derfydd melfed, derfydd sidan,
 Derfydd pob dilledyn helaeth -
 Eto er hyn, ni dderfydd hiraeth.

Hiraeth mawr a hiraeth creulon,
Hiraeth sydd yn torri 'nghalon;
 Pan fwyf dryma'r nos yn cysgu,
 Fe ddaw hiraeth ac a'm deffry.
traddodiadol
Tell, great people of knowledge,
Of what was longing made,
 And what material was put into it
 That it should not fade as it is worn?

Gold wears out and silver wears out,
Velvet wears out, silk wears out,
 Every ample garment wears out -
 Still, despite this, longing does not wear out.

Great longing and cruel longing,
Longing which is breaking my heart;
 When I most heavily by night do sleep,
 Then comes longing and awakens me.
tr. 2009 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~