Caneuon


A Ei Di'r Deryn Du? ~ A welsoch chi hen ffon fy nain? ~ Adar mn y mynydd ~ Aderyn Du
Aeth Bachgen Ifanc ~ Ambell i Gan ~ Angau ~ Annogaeth i gofio breuolder einios ~ Ar Ben Waun Tredegar
Ar gyfer heddiw'r bore ~ Ar Hyd Y Nos ~ Ar Lan y Mr ~ Awn awn i'r Ysgol Sul ~ Awn i'r Ysgol Sul

Bachgen bach o dincer ~ Bachgen ifanc ydwyf ~ Bedd y Dyn Tylawd ~ B'le mae fy machgen gwyllt yn awr?
Beth sy'n hardd? Y tyner lili ~ Blentyn Bach ~
Blodau cynnar y merthyron ~ Blodau'r Iesu ~ Bugail Hafod y Cwm
Bugeilio'r Gwenith Gwyn ~ Bm innau'n rhodianna yn nyffryn Llangollen ~ Bm yn dy garu lawer gwaith
Bwthyn yng Nghymru ~ Bydd onest yn mhob peth ~
Bydd y plant yn y nefoedd yn ddiwyd a llon
Bythod Cymru (O dlysion ...) ~ Bythod Cymru (O lwydion ...)

Cn y Melinydd (codi'n bedair oed) ~ Cn y Melinydd (merlen newydd sbon) ~ Cn y Melinydd (Mae gen i dŷ)
Canu'n Iach i Arfon ~ Cilia'r haul draw dros ael bryniau hael Arfon ~ Caniadau 'nghyd 'r tnnau llon
Caradog eilw'i ddeiliaid ~ Cariwch medd Dafydd fy nhelyn i mi ~ Cariwyd y Dydd ~ Clychau Aberdyfi
Clychau'n canu ~ Clyw Brydain Brydain mawr yw'th fri ~ Clyw clyw foruol glod ~ Codiad yr Hedydd ~ Cnot y Coed
Cwympiad y Dail ~
Cwyn yr Henwr Methiant ~ Cyflafan Morfa Rhuddlan ~ Cyffes a Chynghor yr Oferddyn

Chwe Phenill

Dacw 'Nghariad (i lawr yn y berllan) ~ Dafydd y Garreg Wen ~ Dan nawdd yr Ysgol Sul mor hardd ~ Deryn Pur
De'wch holl ofer-ddynion afradlon o fryd ~ Dewch i'r helfa mae'r udgyrn yn canu ~ Difyrrwch Gwŷr Dyfi ~ Ding ding dong dawe
Diofal yw'r aderyn ~ Doed holl drigolion moethus mwyn ~ Dowch ddynion medd llawnion berllanau
Dri Phenill i Dreffynon ~ Du oedd ei bryd a'i darian gref ~ Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun ~ Dydd da fo i Wen lliw'r lili

Edifeirwch y Meddwyn ~ Eneth Ddall ~ Er troion byd ei wn a'i wg ~ Eryri Wen (Frenhines bur)

Faban Bach ~ Flwyddyn yn Marw ~ Fy anwyl Fam fy hunan ~ Fy nghalon i sydd y danfon bob dydd
Fy nyddiau'n anniddan n' oll o hyn allan ~
Fy machgen, Pa le y mae?

Gadlys ~ Gair Mwyn ~ Galargan ~ Gochel y cwpan mae'n farwol i ti ~ Gogoniant gwlad y bryniau ~ Gofynais i'r Eginyn gwan
Gogoniant a ganaf i Dduw mi addawaf ~ Gwahoddiad y Perllanau ~
Gwaith Plant yn y Nef ~ Gwelwn oll y dail yn cwympo
Gwen Lliw'r Lili ~ Gwŷr Harlech ~ Gwyn Fyd yr Adar ~ Gyda'r wawr deffrown ar y San'taidd ddydd

Haul bore a gyfododd uch aelgerth y bryn ~ Hela'r 'Sgyfarnog ~ Hen Amser Gynt ~ Hen bobl i ganmol eu Beiblau
Hen Feibl Mawr fy Mam ~ Hen Ffon fy Nain ~
Hen Ffydd ein tadau ~ Hen Wlad fy Nhadau ~ Hen Ŵr Mwyn
Henffych Well ~ Hiraeth ~ Holl amrantau'r sêr ddywedant ~ Huna blentyn ar fy mynwes

I Ble 'Rwyt Ti'n Myned fy Ngeneth Ffein Gu? ~ Iach i Ti Gymru ~ Is yr ywen ddu gangenog

Jenny Jones

Lisa Ln (Lisabeth)

Llais y durtur ~ Llannerch y Medd ~ Llaw er un yn cofio ~ Llwydd i'r Ysgol Sul ~ Llwyddiant yr Ysgol Sabbothol
Llwyn Onn (Ym Mhalas Llwyn Onn Gynt) ~ Llwyn Onn (Yn Nyffryn Llwyn Onn Draw)

Mab Annwyl dy Fam ~ Mab wyf fi sy'n byw dan benyd ~ Mae bys Mari Ann wedi brifo ~ Mae f'enw i lawr ~ Mae gen i dipyn o dŷ bach twt
Mae gen i dŷ cysurus ~ Mae 'nghalon i cyn drymed ~ Mae hen wlad fy nhadau ~ Mae llais y durtur yn ein bro ~ Mae llaw er un yn cofio
Mae llaweroedd o benodau ~ Mae'r ddaear yn glasu ~ Mae'r Flwyddyn yn Marw ~
Mae'r gwenyn diwyd hyd yr hf
Mae'r wyn yn chwareu yn y maes ~ Mae'th wawr yn deg o seren dlos ~ March 'r Gwddw Brith ~ Meirion a Mn
Merch Megan ~
Merthyr cyntaf Iesu cu ~ Mil henffych Feibl tirion wyt werthfawr genyf fi ~ Mi hoffais Wynedd brydferth gain
Mi sydd fachgen ieuanc ffl ~ Mi welais fy merch ~ Mwynen Gwynedd ~ Myfanwy ~ Myfi yw bugail Hafod y Cwm ~ Myned i Fyny

Na foed it dduwiau ond Myfi ~ Nid yfaf un dafn o wirodydd byth mwy ~ Nid wyf ond plentyn bychan ~ Nos Galan

O buraf a grwyd ~ O dlysion fythod Cymru ~ O Ddewi san(c)taidd gelwi'r gwlad yn gyson ~ O gwrandaw y beraidd fwyalchen
O gwrando'r Cyfaill heb nacad ~ O hyfryd fydd y moli ~ O lwydion Fythod Cymru ~ Oer yw'r gŵr sy'n methu caru
Oes mae gan yr Iesu flodau ar y llawr ~ Os daw 'nghariad yma heno ~ Os wyt ti yn bur i mi ~ Ow! ow! meddai'r meddwyn

Pa beth sy'n hardd? ~ Pa le mae 'nghariad i? ~ Paham mae dicter O Myfanwy? ~ Pan Gyfyd yr Heulwen ~ Pan mae yr haul yn gwenu
Pan welaist ti gardotyn tlawd ~ Pe byddwn yn heulwen ~ Per Alaw ~ Plant y Beibl ~ P'le buost ti neithiwr mab annwyl dy fam?
Ple'r ei di heno yr hen ŵr mwyn? ~
Prydnawn Hf ~ Pwy a'm hymddygodd yn ddi lŷs ~ Pwy bynag sydd am ddringo fry

Robin Ddiog ~ Robin Goch Robin bach ~ 'Rwy'n methu peidio wylo

Rhyfelgyrch Gwŷr Harlech

Safai'r fam dan ddwys ofidio ~ Serch hudol swyn ~ Seren yr Hwyr ~ Sospan Fach
Sul y Blodau ~ Suo-Gân ~ Syr Harri Ddu (Ceiriog) ~ Syr Harri Ddu (Tudno)

Tair gwyryf rhagorol tair duwiol a da ~ Tôn Alarch ~ Toriad y Dydd ~ Tri Phennill i Drawsfynydd ~ Tros y Gareg ~ Tŷ bach twt

Un bore lled-wlybyrog

Wel bachgen ifanc ydwyf ~ Wel dyma'r hen dŷ rwy'n ei garu ~ Wele goelcerth wen yn fflamio ~ Wrth rodio dyrus lwybrau'r byd

Y Breuddwyd ~ Y Clychau ~ Y deg Gorchymyn o'r Hen Destament ~ Y Deryn Du ~ Y Deryn Pur ~ Y Dogyn
Y Ferch o'r Scer ~ Y fi freuddwydiais yn bur ddedwydd ~ Y Fwyalchen ~ Y Gadlys ~ Y gloyw ddwr ~ Y Gwyd(y)r Glas
Y mae yn nhŷ Syr Harri Ddu ~ Y March 'r Gwddw Brith ~ Y Mae y Wawr yn Codi Draw ~ Y Perllenau
Y Plentyn a'r Aderyn ~ Ym Mhontypridd mae 'nghariad ~ Yr eos a'r gln hedydd ~ Ym Mhalas Llwyn Onn Gynt
Ymadawiad y Brenin ~ Yn awr mewn ieuanc oedran ~ Yn Iach i Ti Gymru ~ Yn Llannerch ' Medd ym Mondo
Yn Nyffryn Llwyn Onn Draw ~ Yr Eneth Ddall ~ Yn y dyddiau gynt ~ Yn Ysgol Rad fy Iesu gwiw ~ Yr A B C
Yr Hen Ŵr Mwyn ~ Yr Ysgol Sul ~ Yr Ysgol Sul lle hyfryd yw ~ Yr Ysgol Sul nefolaidd le ~
Ystyriwch deulu hawddgar mwyn

It is not my intention to include any text which is has the protection of copyright without permission.


No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Lyrics ~ Cerddi ~ Storïau ~ Emynau ~ Home ~