Yr A B C

Pwy bynag sydd am ddringo fry

(Yr A B C)
Pwy bynag sydd am ddringo fry,
Rhaid myn'd o gam i gam yn hy:
 A rhaid yw dechreu ar y ffon
 Iselaf, yn yr ysgol hon;
A dewch yn awr i ddechreu' gyd,
I ganu'r A. B. C,, yn nghyd.

  A, B, C, Ch, D, Dd, E,
  F, Ff, G, ac Ng, H, I.
  L, Ll, M, N O, P, Ph,
  R, S, T, Th, U, W, Y.
 Wrth i ni ddechreu'n dda yn awr,
 Y down yn well pan ddown yn fawr.
  A, E, I, O, U, W, Y,
  Da, de, di, do, du, dw, dy;
  La, le, li, lo, lu, lw, ly,
  Ra, re, ri, ro, ri, rw, ry.
 Wrth i ni ddechreu'n dda yn awr,
 Y down yn well pan ddown yn fawr.

Enwasoch y llyth'renau'n llawn,
Peth da yw dysgu'r wers yn iawn;
 Rhaid i chwi fynd ar gynydd clywch!
 A dringo eto - ris yn uwch;
Ac enwch y llefariaid - saith,
Gael dechreu darllen ar un waith.
James Spinther James (Spinther) 1837-1914

Cr y Plant 1875

Tn: Yr A B C (William Aubrey Powell)

(The A B C)
Whoever is wanting to climb above,
Must go from step to step boldly:
 And must start at the lowest
 Rung, in this ladder;
And come ye now to start together,
To sing the A. B. C., altogether.

  A, B, C, Ch, D, Dd, E,
  F, Ff, G, and Ng, H, I.
  L, Ll, M, N O, P, Ph,
  R, S, T, Th, U, W, Y.
 As we start well now,
 We become better when we become great.
  A, E, I, O, U, W, Y,
  Da, de, di, do, du, dw, dy;
  La, le, li, lo, lu, lw, ly,
  Ra, re, ri, ro, ri, rw, ry.
 As we start well now,
 We become better when we become great.

Name the letters fully,
A good thing is to learn the lesson correctly;
 You must advance hear!
 And climb again - a step higher;
And name the vowels - seven,
Get to start reading at once.
tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~