Y Gadlys / Y March 'r Gwddw Brith

Caradog eilw'i ddeiliaid

(Y Gadlys / Y March 'r Gwddw Brith)
Caradog eilw'i ddeiliaid,
 Ag utgorn ar ei fant;
Fe ruthrodd y Siluriaid,
 Cwympasant yn y pant.
Enciliodd arwyr enwog:
 Ond ar y march 'r gwddw brith,
 Fe ddaw'r frenhines deg i'w plith,
I edrych am Garadog.

Mae cynnwrf yn y ceunant,
 Ar derfyn dydd y gad;
A dynion dewr orweddant
 I farw tros eu gwlad.
Yr afon foddodd fyddin
 Ond ar y march 'r gwddw brith
 Fe ddaw'r frenhines deg i'w plith,
I edrych am y brenin.

Fe welodd y Rhufeiniaid,
 Y march 'r gwddw brith:
Ond gwelodd y Brythoniaid,
 Frenhines yn eu plith.
Mae'r corn yn ail-utganu,
 Brythoniaid yn eu holau drnt,
 Rhufeiniaid yn eu holau ffnt
O flaen cleddyfau Cymru.
John Ceiriog Hughes (Ceiriog) 1832-87

[Mesur: 7676.7887]

(The Camp / The Stallion with the Speckled Throat)
Caradog calls his vassals,
 With a trumpet at his mouth;
The Silurians rushed,
 They fell in the hollow.
The famous heroes retreated:
 But on the stallion with the speckled throat,
 Comes the fair queen into their midst,
To look for Caradog.

There is a commotion in the gorge,
 At the end of the day of battle;
And brave men are lying
 To die for their country.
The river drowned an army
 But on the stallion with the speckled throat,
 Comes the fair queen into their midst,
To look for the king.

The Romans saw,
 The stallion with the speckled throat:
But the Britons saw,
 A queen in their midst.
The horn is sounding again,
 Britons backwards turn,
 Romans backwards flee
Before the swords of Wales.
tr. 2015 Richard B Gillion
 

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Lyrics ~ Home ~