Tŷ Bach Twt / Robin Ddiog

Mae gen i dipyn o dŷ bach twt

Robin Ddiog
Mae gen i dipyn o dŷ bach twt,
  o dŷ bach twt,
    o dŷ bach twt,
Mae gen i dipyn o dŷ bach twt
 A'r gwynt i'r drws bob bore.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 A'r gwynt i'r drws bob bore.

Agorwch dipyn o gil y drws
  o gil y drws, o gil y drws,
Agorwch dipyn o gil y drws
 Cewch gweld y mr a'r tonnau.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 Cewch gweld y mr a'r tonnau.

Neithiwr mi euthum i dŷ fy nhad,
  i geisio'n rhad, i dŷ fy nhad,
Neithiwr mi euthum i dŷ fy nhad,
 I geisio'n rhad fy nghroeso.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 I geisio'n rhad fy nghroeso.

Mi gododd fy mam i roi imi fwyd,
  fy machgen llwyd, i roi imi fwyd,
Mi gododd fy mam i roi imi fwyd,
 Fy machgen llwyd, tyr'd heibio.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 Fy machgen llwyd, tyr'd heibio.

Ac yma byddaf yn llon fy myd
  yn llon fy myd, yn llon fy myd,
Ac yma byddaf yn llon fy myd
 A'r gwynt i'r drws bob bore.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 A'r gwynt i'r drws bob bore.
Tn: Robin Ddiog (alaw Werin)
Lazy Robin
I have a bit of a tidy little house,
  of a tidy little house,
    of a tidy little house,
I have a bit of a little tidy house,
 With the wind to the door each morning.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 With the wind to the door each morning.

Open the door just a little bit,
  just a little bit, just a little bit,
Open the door just a little bit
 You can see the sea and the waves.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 You can see the sea and the waves.

Last night I went to my Father's house,
  to seek freely, to my Father's house,
Last night I went to my Father's house,
 To seek freely my welcome.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 To seek freely my welcome.

My mother got up to give me food,
  my grey son, to me food,
My mother got up to give me food,
 My grey son, come by.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 My grey son, come by.

And here I'll be happy with my world
  happy with my world, happy with my world,
And here I'll be happy with my world,
 With the wind to the door each morning.
Hey di ho di, hey di hey di ho,
 With the wind to the door each morning.
tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~