Tair gwyryf rhagorol tair duwiol a da

(Myfyrdod ar nos Nadolig)
Tair gwyryf rhagorol,
  tair duwiol a da,
Fu'n feichiog heb ddychryn
  ar blentyn dibla:
 A'r tair fu'n cyfarfod
   mewn cymmod mwyn cu,
 Tan osgordd i esgor
   'r un tymmor mewn tŷ.

Yr hynaf oedd feichiog
  nod enwog cyn dydd,
A'r ail 'chydig gwedi
  'r haul godi'n ddigudd:
 A'r drydedd oedd ie'ngach
   yn hwyrach brydnawn,
 Un fechan a'i 'n feichiog, -
   Ardderchog y ddawn!

Tair gwyryf diniwed
  tan nodded dinam,
Eu Duw fu'n eu dewis hwy
  megis tair mam,
 I ymddwyn ar Berson
   mor gyson ar goedd,
 Mewn dull cenhedledig
   ei debyg nid oedd.

Ni chafodd angylion,
  enwogion y nef,
Un cymmaint rhyfeddod
  i'w ganfod ag ef;
 Ac iddo dair mammaeth,
   ar unwaith, o rai
 Fu arno'n cyd esgor
   yn drysor di-drai.

Mae Mair gwedi esgor,
  a thymmor ei thŷmp,
Pen dau ddeg a chawneg
  hoff adeg a phump,
 Sef hyny o gis Rhagfur,
   ei gwewyr a gadd,
 Pan aned Enneiniog
   mor enwog ei radd.

Addewid oedd feichiog
  deg enwog ei gair,
Esgorodd hon hefyd
  'r mynyd a Mair;
 Ac a ryr un Person
   yw union ei ran,
 Sef ar yn un mynyd,
   ac yn yr un man.

Esgorodd ar unwaith,
  hen Arfaeth y ne',
Sef yn yr un llannerch,
  ac yn yr un lle;
 Ac ar yr un Person
   mwyn tirion y tair,
 Sef Arfaeth, Addewid,
   'r un mynyd a Mair.

Wel dyna beth newydd,
  o herwydd pa ham,
'Run plentyn tan wregys
  tyn megys tair mam!
 Angylion y nefoedd,
   ddai'n lluoedd i'r llawr,
 I glywed a chanfod
   rhyfeddod mor fawr.
Edward Jones 1761-1836

[Mesur: 11.11.11.11]

(Meditation on Christmas Night)
Three excellent virgins,
  three godly and good,
Were pregnant without terror
  with an plague-free child:
 And the three met
   in a gentle, dear agreement,
 Under escort to give birth
   at the same season in a house.

The oldest was pregnant
  of a famous note before day,
And the second a little after
  the sun rose uncovered:
 And the third who was younger
   in the later afternoon,
 A little one went pregnant, -
   Excellent the gift!
  
Three innocent virgins
  under harmless protection,
Their God had chosen them
  as three mothers,
 To behave towards a Person
   so constant publicly,
 In a means of generation
   the like of which was not.

The famous angels,
  of heaven did not find,
Any so wonderful
  to find as he;
 And for him three maternals,
   at once, of those
 Who were with him pregnant together
   as an unebbing treasure.

Mary had given birth,
  and the season of her mound,
After twenty and an additional
  lovely time and five,
 That is of the month of Decemeber,
   her labour she had,
 When the Anointed was born
   so famous his degree.

A promise was pregnant
  fair, famous his word
This gave birth also
  in the same manner as Mary;
 And to the same Person
    exactly her part,
 That is in the same minute
    and in the same place.

Give birth at once,
  did the old Purpose of heaven,
That is in the same spot,
  and in the same place;
 And to the same gentle,
   tender Person of the three,
 That is Purpose, Promise,
   the same minute as Mary.

Well, that is a new thing,
  because of how
The same child under a girdle
  just like three mothers!
 The angels of heaven,
   would come as a host down to earth,
 To hear and discover
   a wonder so great.
tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~