Seren yr Hwyr

Mae'th wawr yn deg o seren dlos

(Seren yr Hwyr)
Mae'th wawr yn deg o seren dlos,
Prydferth wyt
  ar gaer y nos;
 Rwy't ti'n gwyno y byd yn llwyr,
 Wrth i ti wenu seren yr hwyr,
 Wrth i ti wenu seren yr hwyr.

  Seren yr hwyr! seren yr hwyr!
  Hardd, hardd yw dy wenau,
  seren, O seren yr hwyr!

Ai cenad wyt o'r nefoedd fry,
Ar dy dro i'n daear ni?
 Gan wasgaru dy nefol swyn.
 Beth yw dy neges, seren fwyn?

A wyt ti gartre'n un o'r cr,
Sy'n amgylchu gorsedd Ir?
 Yn dyrchafu y gydgan gref?
 O! dysg i mi rai o dnau'r nef.
James Spinther James (Spinther) 1837-1914
Cr y Plant 1875

Tn: Seren yr Hwyr (James Sayles)

(Evening Star)
Thy dawn is fair o pretty star,
Beautiful thou art
  over the fortress of the night;
 Thou art pleasing the world completely,
 As thou dost smile, evening star,
 As thou dost smile, evening star.

  Evening star! evening star!
  Beautiful, beautiful are thy smiles,
  Star, O evening star!

Art thou his emissary from heaven above,
On thy turn to our earth?
 While spreading thy heavenly charm,
 What is thy message, gentle star?

Art thou at home as one of the choir,
Which is surrounding the Lord's throne?
 Raising a the strong song of praise?
 O, teach me some of the tunes of heaven.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~