O gwrando'r Cyfaill heb nacad

(Yn erbyn masnachu eiddo rhedeg)
O gwrando'r Cyfaill, heb nacad,
Ar eiriau rhybydd oreu rhad,
'Ryw'n caru'n glir i gỳrau'n gwlad
 Ddiwygiad, yn ddiwegi:
Rhyw orchwyl anghyfreithlon trwm,
 Yw cludo Rwm a Brandi:
O achos hyn mewn llawer mn
 Mae'r wlad o dan dylodi.

Gwell ydyw son am fyw yn sych,
Ac aros gartref
  fel gwas gwych;
Mae mawr drueni
  yn y drych,
 O gyrchu gwlych
   dros ddyfroedd:
Can's hwn o dn y Diafol du
 Sy'n gwresog
   lygru'r oesoedd;
Wrth borthi gormod ar eu chwant
 Anafwyd plant y Nefoedd.

Mae sanctaidd gyfraith, iaith Duw Ior,
Yn erbyn trin anghyfiawn 'stor,
Mae cludo eiddo gau o'r mor
 Yn erbyn Sior, a'r Siri',
Rhai a fasnachant hwn wrth fyw
 Sy'n fradwyr i'w Fawrhydi;
Ystyria hyn y cyfaill Huw;
 Cred eiriau Duw, a Dewi.

Er treiddio'r byd
  trwy ddw'r a Baw
A throi a throsi yma a thraw,
Ar for a thir
  cair mynych fraw;
 O'th lledol daw
   Cyllidydd:
Annelu yn uniawn at y nod
 Yw haeddol glod Gwyliedydd:
Fe ddengys hwn awdurdod bur,
 Ac arfau dur, os gorfydd.

Sf mewn diwydrwydd wrth dy waith,
Os amgen gwradwydd fydd y graith;
Na fydd rhad brd,
  achwyniad chwaith,
 O'r masnach llaith yn llwythog:
Wrth aros gartref nos a dydd
 Mwy gonest fydd dy geiniog:
Rhag bod yn Faethwr ofer wŵn
 Mae Duw a dyn yn d'anog.
David Thomas (Dafydd Ddu o Eryri) 1759-1822
Corph y Gaingc 1810

Tn [8887.8787]: Cariad Nebun

(Against trading smuggled goods)
O listen, Friend, without rebuttal,
To the best, free words of warning,
I clearly love, to its corners, our sober
 Land of revival:
Some heavy, unlawful task,
 Is conveying Rum and Brandy:
Because of these in many a place
 The land is under poverty.

Better it is to speak of living dry,
And staying at home
  like a brilliant servant;
There is great wretchedness
  in the condition;
 From setting out soaking wet
   over the waters:
Since this from the black Devil' fire
 Which is heating the
   corruption of the ages;
By feeding too much on their desire
 The children of Heaven are injured.

The holy law, God the Lord's language, is
Against keeping an unlawful store,
Conveying false property from the sea is
 Against George, and the Sheriff,
Those who trade it while living
 Are traitors to his Majesty;
Consider this, friend Huw;
 Believe the word of God, and David.

Although intruding on the world
  through water and Muck
And tossing and turning hither and yon,
On sea and land
  frequent terror is to be had;
 From behind thee shall come
   an Excise Officer
Aiming directly at the target
 Is the worthy praise of the Watchman:
He shall show pure authority,
 And steel weapons, if he must.

Stand in diligence at thy work,
If an alternative shame shall be the scar;
There shall be no easy treachery,
  nor complaint either,
 From the damp market, oppressively:
By staying at home night and day
 More honest shall be thy penny:
From being a useless nurturer of lambs
 God and man are encouraging thee.
tr. 2019 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~