Bythod Cymru

O dlysion fythod Cymru

Bythod Cymru
O dlysion fythod Cymru,
 Sy'n mygu yn y glyn,
Ac ar y gwyrddion lethrau,
 A'u muriau oll yn wyn!
Mae'r gwenyn wrth eu talcen,
 Neu gysgod clawdd yr ardd,
A'r rhosyn coch a'r lili
 O'u deutu yno dardd.

O dawel fythod Cymru!
 Mor ddedwydd ydych chwi!
Er bod heb fawredd breiniol,
 Nac un daearol fri;
O'ch mewn y triga'n wastad
 Y cariad cu a'r hedd,
Nad ydynt yn berthynol
 I'r ymerodrol sedd.

O hawddgar fythod Cymru,
 Sy'n gwenu ger y nant,
A'u gerddi'n llawn o flodau,
 A hwythau'n llawn o blant;
Mor glaer a'r dŵr tryloew
 Yw llygaid y rhai bach,
A'u gruddiau, fel y rhosyn,
 Yn brydferth gochwyn iach.

O ddistaw fythod Cymru,
 Sy'n mhell o sŵn y dref!
Ni flinir chwi gan derfysg,
 Nac un anfoesol lef;
Ni thyr ar eich distawrwydd
 Ond chwarddiad llon
   y plant,
A sibrwd dail y goedwig,
 A murmur mwyn y nant.

O lwydion fythod Cymru
 Sy'n llechu is y llwyn!
Er bod heb furiau mynor,
 A'u to yn wellt neu frwyn;
O'u mewn mae llawer angel
 Yn hoffi troi ei ben,
I syllu mewn gorfoledd
 Ar etifeddion nen.

O dirion fythod Cymru!
 O'u mewn ar doriad gwawl,
Ac yn y coed o'u hamgylch
 Y plethir odlau mawl;
Y feinir gn yn gynar,
 A'r adar gyda hi,
Eu diolch-gerdd foreuol
 Am rd eu Nefol Ri.

O annwyl fythod Cymru!
 Ni fedd un wlad eu hail;
Na lygrer eu haelwydydd,
 Na sigler byth eu sail!
Byth, byth, mor ber a'r blodau
 Sy'n gwisgo siriol wn,
Ar fryn a dl o'u deutu,
 Bo Bythod Cymru hen!
Evan Jones (Ieuan Gwynedd) 1820-52

[Mesur: 7676D]

Gwelir: O lwydion fythod Cymru

Cottages of Wales
O pretty cottages of Wales,
 Who smoke in the vale,
And on the green slopes,
 With their walls all white!
The bees are at their gable,
 Or the shadow of the garden bank,
And the red rose and the lily
 About them are springing forth.

O quiet cottages of Wales!
 How happy are you!
Although being without privileged majesty,
 Nor any earthly renown;
Within you dwell constantly
 The dear love and the peace,
They are not related
 To the imperial seat.

O beautiful cottages of Wales,
 who are smiling by the stream,
With their gardens full of flowers,
 And they in turn full of children;
As clear as the pellucid water
 Are the eyes of those little ones,
And their cheeks, like the rose,
 Beautifully ruddy-white healthy.

O silent peaceful of Wales,
 Who are far from the noise of the town!
You are not grieved by tumult,
 Nor any immoral cry;
Nothing breaks upon your quietness
 But the cheerful laughter
   of the children,
And the whisper of the forests leaves,
 And the gentle murmur of the stream.

O grey Cottages of Wales,
 Who lurk under the grove,
Although without walls of marble,
 And their roofs straw or reeds;
From within them is many and angel
 Loving to turn his head,
To stare in jubilation
 On the heirs of heaven.

O tender Cottages of Wales,
 From within at the break of dawn,
And in the wood around them
 Are woven the verses of praise;
The lass who sings early,
 And the birds with her
Their morning thanksgiving poem
 For the grace of their heavenly Lord.

O dear Cottages of Wales,
 No land possesses their equal, -
Their hearths shall not decay,
 Their foundation shall not be shaken!
Never, ever, so sweet as the flowers
 That are wearing a cheerful smile,
On hill and meadow about them,
 Be the Cottages of old Wales!
tr. 2021 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~