O hyfryd fydd y moli

Nid wyf ond plentyn bychan

Nid wyf ond plentyn bychan
 Yn caru'r Oen di-nam;
Fe'm dysgwyd i'w glodfori,
 Ar liniau hoff fy mam.
Bu'r Iesu farw trosof
 Ar fynydd Calfari:
A'i Ysbryd mwyn sy'n arwain
 Un bychan fel myfi.

  O! hyfryd fydd y moli
   Yng nghwmni mam a 'nhad,
  A'r Iesu annwyl yno
   Yn Frenin ar y wlad.

Os byddaf yn y bore
 Yn ufudd blentyn da,
Caf ganu gyda'r Iesu
 Yng ngwlad y bythol ha'.
Mae fil o delynorion
 Ar lan y grisial fr;
O, am fy ngweled innau
 Yn aelod yn y cr!

Mi garwn weled yno
 Fy ffrindiau bach bob un;
Mae nefoedd fawr yr Iesu
 Yn ormod im' fy hun.
Wrth gydio'n llaw yr Iesu,
 Cyrhaeddwn yno oll,
Lle nad oes neb yn blino,
 Na neb yn mynd ar goll.
John Rees (Ioan Rhys)
Caniedydd Newydd yr Ysgol Sul 1930

Tn [7676D+7676]: O hyfryd fydd y moli (1930 Tom Samuel)

I am only a small child
 Loving the innocent Lamb;
I was taught to extol him,
 On the lovely knee of my mother.
Jesus died for me
 On the mount of Calvary:
And his gentle Spirit is leading
 A small one like myself.

  O delightful it will be to praise
   In the company of
     mother and my father,
  With beloved Jesus there
   As King over the land.

If I am in the morning
 A good, obedient child,
I will get to sing with Jesus
 In the land of everlasting Summer.
There are a thousand harpists
 On the shore of the crystal sea;
O, for me to see myself
 As a member in the choir!

I would love to see there
 My small friends ever one;
The great heaven of Jesus
 Is too much for myself.
Holding the hand of Jesus,
 We shall all arrrive there,
Where there is no-one weary,
 Nor any getting lost.
tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~