Mwynen Gwynedd

Meirion a Mn

(Mwynen Gwynedd)
 Meirion a Mn,
  Eifion ac Arfon
 Dyrchwn y dn,
  Hen dn y dewrion.
Mynnwn ganu Mwynen Gwynedd,
Tynnwn dannau'r delyn burwedd,
 Seiniwn fawl i Wynedd fd,
  Gwlad y telynorion.

 Mor ardd eich gwedd,
  Fryniau ar llechwedd,
 Cadarn eich sedd
  Wyddfa a Charnedd,
Llwyddion greigiau, clir afonydd,
Gwyllt raeadrau, llynnau llonydd,
 Unwch yn y alaw hen,
  Cenwch Fwynen Gwynedd.
J Lloyd Williams
UNACC Rhaglen 1948
(The Delight of Gwynedd)
 Merioneth and Anglesey,
  Eifion and Arfon
 Let us raise the tune,
  The old tune of the brave.
Let us choose to sing the Delight of Gwynedd,
Let us tune the strings of the pure harp,
 Let us sound praise to esteemed Gwynedd,
  The land of the harpists.

 How high your countenance,
  Sloping hills,
 Firm your seat
  Snowdon and Carnedd,
Grey rocks, clear rivers,
Wild waterfalls, still lakes,
 Let us unite in the old melody,
  Let us sing the Delight of Gwynedd.
tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~