Llwyn Onn

Ym Mhalas Llwyn Onn Gynt

LLWYN ONN
Ym mhalas Llwyn Onn gynt,
 fe drigai pendefig,
Efe oedd ysgweiar
 ac arglwydd y wlad;
Ac iddo un eneth
 a anwyd yn unig,
A hi nl yr hanes
 oedd aeres ei thad.
Aeth cariad i'w gweled
 yn ln a phur lencyn,
Ond codai'r ysgweiar
 yn araf ac erch,
I saethu'r bachgennyn,
 ond gwyrodd ei linyn,
A'i ergyd yn wyrgam
 i fynwes ei ferch.

Rhy hwyr ydoedd galw
 y saeth at y llinyn
'r llances yn marw
 yn welw a gwan;
Bygythiodd ei gleddyf
 trwy galon y llencyn,
Ond ni redai cariad
 un fodfedd o'r fan.
Roedd golud, ei darpar,
 yn hen ac anynad,
A geiriau diwethaf
 yr aeres hardd hon,
Oedd, 'Gwell gennyf farw
 trwy ergyd fy nghariad
Na byw gyda golud
 ym mhalas Llwyn Onn.'
Alaw

ASH GROVE
In Ash Grove Palace
 there once lived a nobleman,
He was Squire
 and Lord of the land;
And he had
 an only daughter dear,
And she, according to the story,
 was her father's heiress.
A lover went to see her,
 a pure and upright youth,
But the squire arose
 slowly and frightfully,
To shoot the lad,
 but the string twisted,
And his shot went awry
 into his daughter's breast.

It was too late to recall
 the shot to the string
With the lass dying
 in bed and weak;
His sword threatened
 through the lad's heart,
But the lad would not run
 an inch from the spot.
Wealth, her 'intended',
 was old and petulant,
And the last words
 of this beautiful heiress,
Were, 'Better that I die
 through the blow of my love
That to live with wealth
 in Ash Grove Palace.'
tr: 2008 Richard B Gillion
ASH-GROVE PALACE
In the grand Ash Grove Palace,
There lived a bold chieftain.
Tr. 1996 Anthony Linden Jones, Sydney, Australia.

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Yn Nyffryn Llwyn Onn Draw ~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~