Llwyn Onn

Yn Nyffryn Llwyn Onn Draw

LLWYN ONN
Yn Nyffryn Llwyn Onn draw
 mi welais hardd feinwen
A minnau'n hamddena
 'rol byw ar y don;
Gwyn ewyn y lli
 oedd ei gwisg, a disgleirwen
A'r glasfor oedd llygaid
 Gwen harddaf Llwyn Onn.
   A ninnau'n rhodiana
    drwy'r lonydd i'r banna,
   Sibrydem i'n gilydd
    gyfrinach byd serch;
   A phan ddaeth hi'n adeg
    farwelio a'r wiwdeg,
   Roedd tannau fy nghalon
    yng ngofal y ferch.

Cyn dychwel i borthladd
 wynebwn y tonnau,
Ond hyfryd yw'r hafan
 'rol dicter y don;
Bydd melys anghofio
 her greulon y creigiau -
Un felly o'wn innau
 'rol cyrraedd Llwyn Onn.
   A thawel mordwyo
    wnaf mwyach a Gwenno
   Yn llong fach ein bwthyn
    a hi wrth y llyw;
   A hon fydd yr hafan
    ddiogel a chryno
   I'r morwr a'i Wenno
    tra byddwn ni byw.
Alaw

ASH GROVE
In yonder Valley of the Ash Grove
 I saw a beautiful maiden
I being at leisure
 after a life on the wave;
The flowing white foam
 was her raiment, and brightly shining
And sea-blue the eyes
 of the most beautiful maid of Ash Grove.
   And we were strolling
    along lanes to the peaks
   Whispering to each other
    a secret of the world of love;
   And when the moment of farewell
    came so tender,
   The fires of my heart
    cared for the girl.

Before returning to the port
 I was facing the billows,
But the harbour is pleasant
 after the anger of the wave;
It will be sweet to forget
 the angry claim of the rocks
Just as I did
 after reaching Ash Grove.
   Henceforth I will quietly
    navigate by Venus 
   In the small ship of our cottage
    with her at the helm;
   And this will be
    the safe and compact haven
   For the sailor and his Venus
    as long as we live.
tr: 2008 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Ym Mhalas Llwyn Onn Gynt ~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~