Yr Hen Ŵr Mwyn

Ple'r ei di heno yr hen ŵr mwyn?

Ple'r ei di heno,
    yr hen ŵr mwyn,
  Yr hen ŵr mwyna'n fyw?
I hela 'sgwarnog, Beti,
  A ffi-di-di a ram-ti,
  A ffi-di-di a ram-ti rai-tam-to.

Beth wnei di a'r 'sgwarnog?
Ei gwerthu am gwrw, Beti.

Beth pe baet yn medwi?
Wel hynny fydai, Beti.

Beth pe baet yn marw?
Dim ond fy nghladdu, Beti.

Lle mynnet dy gladdu?
Dan garreg y aelwyd, Beti.

Beth wnaet fan honno?
Gwrando'r ywd yn berwi, Beti.
traddodiadol
Where are you going tonight,
    gentle old man,
  The most gentle old man alive?
To hunt the hare, Betty,
  A fi-di-di a ram-ti,
  A fi-di-di a ram-ti rai-ram-to.

What will you do with the hare?
Sell it for beer, Betty.

What if you get drunk?
Well, that would be so, Betty.

What if you die?
Just bury me, Betty.

Where would you want to be buried?
Under the hearth stone, Betty.

What would you do there?
Listen to the porrige boiling, Betty.
tr. 2017 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~