Hen Ffon fy Nain

A welsoch chi hen ffon fy nain
 Sy'n union fel y saeth?
Mae'n hynach heddiw nag erioed
 Ond nid yw lawer gwaeth;
Roedd hon mewn bri cyn bod run tren
 Yn cario nain trwy'i hoes,
A'i chario wnaeth i byrth y bedd
 Heb unwaith gweryl croes.
 
Trwy gymorth hon y troediai gynt
 I'r capel dros y bryn,
Trwy'r haf a'r gaeaf, glaw a gwynt,
 Y rhew a'r eira gwyn;
Ac os digwyddai daro'i throed
 Wrth faen ar lwybr y fron,
Pan daenai'r nos ei phruddaidd len
 "Diogel", meddai'r ffon.
 
Pan oeddwn gynt yn blentyn bach
 Yn dechrau troedio cam,
I dy fy nain y rhoddwn dro
 Heb wybod i fy mam;
Fe wyddwn hyn yn eithaf da,
 Er maint fy ofn a'm braw,
Na chawswn gam gan undyn byw
 Os byddai'r ffon gerllaw
 
Ond erbyn hyn, mae nain mewn bedd,
 Yn ieuanc ac yn llon,
Heb arwydd henaint ar ei gwedd
 Yn rhodio heb ei ffon;
A'r ffon yn gorffwys ddydd a nos
 Mewn cornel dawel, gain,
O na chawn innau fynd i'r bedd
 Ar bwys "Hen ffon fy Nain".
Thomas David Thomas (Glan Padarn) 1848-88

Tôn: <1915 Edward Rowland (Eos Maelor)

Have you seen my grandmother's old stick
 Which is as straight as the arrow?
It's older today than ever
 But not much worse;
It was in esteem before any train was
 Carrying Grandmother through her lifespan,
And it carried her to the portals of the grave
 Without once quarrelling crossly.

Through this help she would trudge of old
 To the chapel across the hill,
Through the summer and the winter, rain and wind,
 The ice and the white snow;
And if she happened to strike her foot
 Against a stone on the path of the slope,
When she drew at night her gloomy curtains
 "Safe", would say the stick.

When I was of old a little child
 Starting to tread a step,
To my grandmother's house I would go
 Without my mother's knowing;
I knew this as rather good,
 Despite my fear and my alarm,
I could not receive ill from anyone alive
 If the stick was at hand.

But by now, grandmother is in a grave,
 Young and merry,
Without a sign of old age on her face
 Roaming without her stick;
And the stick lying day and night
 In a quiet, elegant corner,
O that I could go to the grave
 Leaning on "Grandmother's old stick"!
tr. 2009 Richard B GillionThe middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~