Gyda'r wawr deffrown ar y San'taidd ddydd

Gyda'r wawr deffrown
  ar y San'taidd ddydd,
Yr efengyl fwyn
  yn ein galw sydd;

 Dyma reol pawb
   'r byd y llwybr cul -
 Ydyw bod, mewn pryd
   yn yr Ysgol Sul.

Mae yr haul a'r mor
  yn gofalu bod,
Yn eu pryd bob dydd,
  pan yn myn'd a dod:

Y mae pob peth byw,
  yn mhob man o'r byd,
'Nol eu greddf yn d'od
  at eu gwaith mewn pryd;
James Spinther James (Spinther) 1837-1914
Cr y Plant 1875

Tn: Gyda Wawr Deffrown (William B Bradbury 1816-68)

With the dawn let us awake
  on the Holy day,
The gentle gospel
  is calling us;

 Here is the rule of everyone
   along the the narrow path -
 It is to be, in time
   in the Sunday School.

The sun and the sea are
  careful to be,
In their time every day,
  when coming and going:

Every living thing is
  in every place of the world,
According to their instinct coming
  to their work in time;
tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~