Gogoniant a ganaf i Dduw mi addawaf

Diolchgarwch yr Awdwr am ei gadwraeth pan
gollodd y ffordd ar eira, yn y nos, wrth ddyfod
dros y Mynydd o Ddyffryn Clwyd i Gilcain.
Gogoniant a ganaf
  i Dduw, mi addawaf,
 A chalon, ni chelaf,
   diolchaf bob dydd,
Am iddo fy nghadw
  ar eira mor arw,
 Rhag marw'r brau
   salw breswylydd.

Mae'n rhyfedd fy nghanfod
  mawr heno mor hynod,
 O'r mynydd a'r man-d
   yn dyfod i dŷ,
Drwy'r niwl o'r anialwch,
  maith hollol a th'wllwch,
 Mewn eithaf tawelwch i'm teulu.

Fe f'asai'n anniddan
  fyw heno fyr hunan,
 Mewn t'w'llwch, tu allan,
   heb drigfan i droi,
Ar gŵr y Foel Famma'n
  main orwedd mewn eira,
 Fel dafad mewn saldra'n
   isel-droi.

Hi f'asai'n gryn g'ledi
  i mhriddell ymroddi,
 Neu aros i oeri a
   rhewi'n yr hin,
Heb le gwell i orwedd,
  neu gael un ymgeledd,
 Na daear oer noethaidd neu eithin.
Edward Jones 1761-1836
Cofiant Edward Jones 1839

[Mesur: 12.11.11.9]

The gratitude of the author for saving him when he
lost his way in the snow, at night, while coming
across the Mountain from the Vale of Clwyd to Gilcain.
Glory I shall sing
  to God, I promise,
 With heart, I do not lie,
   I shall give thanks every day,
For his saving me
  in snow so rough,
 From the death of the frail,
   poorly citizen.

It is wonderful I was found
  on such a great, notable night,
 From the mountain and the driven snow
   coming home,
Through the fog through the wholly vast
  wilderness, and darkness,
 In extreme stillness to my family.

I would be disconsolate
  to live this short night only,
 In darkness, outside,
   with no dwelling to turn to,
On the corner of Moel Famma
  sharply lying in snow,
 Like a sheep in sickness
   getting depressed.

It would be quite a hardship
  to my grave to resign myself,
 Or stay to chill and
   freeze in the weather,
With no better place to lie,
  or to get any succour,
 Than cold, bare earth or gorse.
tr. 2018 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~