Yr Eneth Ddall

Toriad y Dydd

YR ENETH DDALL
Toriad y Dydd
Mae llawer un yn cofio
  Yr eneth fechan ddall;
Ni welodd neb un fach mor fwyn,
  Mor brydferth, ac mor gall;
Fe gerddodd am flynyddau
  I ysgol Dewi Sant,
Ar hyd y ffordd o gam i gam,
  Yn nwylaw rhai o'r plant.
'R oedd gofal pawb am dani,
  A phawb yn hoffi 'r gwaith
O helpu 'r eneth fach ymlaen,
  Trwy holl drofeydd y daith;
Siaradai 'r plant am gaeau,
  A llwybrau ger y lli,
Ac am y blodau tan eu traed,
  Ond plentyn dall oedd hi.

Fe glywai felus fiwsig
  Yr adar yn y dail;
Fe deimlai ar ei gwyneb bach
  Belydrau serch yr haul;
Aroglai flodau 'r ddaear;
  Ond nis adwaenai 'r fn
Mo wn yr haul, a mwy na 'r oll
  Mo wn ei mam ei hun.
Mae 'r plentyn wedi marw, -
  Ar wely angau prudd
Fe wenodd ar ei mam gan ddweyd,
  "Mi welaf doriad dydd!"
Ehedodd mewn goleuni
  Oddiwrth ei phoen a'i phall,
A gweled golygfeydd y nef
  Y mae yr ENETH DDALL.
John Ceiriog Hughes (Ceiriog) 1832-87
Alaw: Toriad y Dydd

THE BLIND GIRL
The Break of Day
Many a one remembers
  The little blind girl;
Never was seen such a gentle little one,
  So beautiful, and so wise;
She walked for years
  To St David's school,
Along the road step by step,
  In the hands of some child or other.
All cared for her,
  And all enjoyed the work
Of helping the little girl along,
  Through all the bends of the journey;
The children would speak about fields,
  And footpaths by the stream,
And of the flowers beneath their feet,
  But she was a blind child.

She would hear the sweet music
  Of the birds among the leaves;
She would feel with her little face
  The intense rays of the sun;
Smell the earth's flowers;
  But not recognize what they were 
Nor the smile of the sun, and most of all
  Not her own mother's smile.
The child has died, -
  On her doleful deathbed
She smiled at her mother and said,
  'I can see the break of day!'
She flew in light
  From her pain and affliction,
And saw a vision of heaven
  Did the blind girl.
tr: 2008 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~