Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun

Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun 
 Wrth ymyl fy ngwely i; 
Bob bore a nos mae'u
  gweddi'n un dlos, 
 Mi wn er na chlywaf hi.

Pan af i gysgu, mae'r ddwy law hynny
 Wrth ymyl fy ngwely i 
Mewn gweddi ar Dduw i'm cadw i'n fyw, 
 Mi wn er na chlywaf hi.

A phan ddaw'r bore, a'r wawr yn ole 
 Wrth ymyl fy ngwely i, 
Mae'r weddi o hyd yn fiwsig i gyd, 
 Mi wn er na chlywaf hi.

Rhyw nos fach dawel fe ddwg yr awel 
 O ymyl fy ngwely i 
Y weddi i'r sr,
  fel eos o br, 
 A minnau'n ei chlywed hi.
Thomas Rowland Hughes 1903-49

Tn [10.7.10.7]: Y Darlun (Davey Davies 1901-64)

Two hands imploring are in the picture
 By the side of my bed;
Every morning and night their
  prayer is a precious one,
 I know although I do not hear it.

When I go to sleep, those two hands are
 By the side of my bed
In prayer to God to keep me alive,
 I know although I do not hear it.

And when the morning and dawn become light
 By the side of my bed,
The prayer is still all music,
 I know although I do not hear it.

Some still small night the breeze will take
 From the side of my bed
The prayer to the stars,
  as sweet as a nightingale,
 And I too hearing it.
tr. 2020 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~