Cyffes a Chynghor yr Oferddyn

De'wch holl ofer-ddynion afradlon o fryd

(Cyffes, a Chynghor,
yr Oferddyn.)
De'wch holl ofer-ddynion,
  afradlon o fryd,
Sy'n caru cwmnaeth,
  a bariaeth y byd;
 Clywch gyffes oferwr,
   ynfydwr wyf fi
 A dreuliais o arian -
   do, raian di di';
Meddaldra fy natur
  mewn trymgur a'm troes,
'Rwy'n dirwyn blinderus -
  dirmygus derm oes,
 Ber einioes, brau yw:
 Dilynais ormodedd o
   faswedd wrth fyw:
Truenus yw cyflwr
  ceg-laith leibiwr gwlych;
A garo fyw'n sobr,
  mewn gwobr mwy gwych;
 Eglurwych y glod;
 A mwy o orfoledd
   yn niwedd y nod.

Pob dyn anystyriol,
  anfuddiol ei fost,
Meddylied pob cyflwr
  hen dermiwr yn dost;
 Nid oes nemawr gysur mwyn
   hoywbur mewn hedd:
 Wrth danfon corph pwdr
   hen bottiwr i'r bedd;
Na nemawr orfoledd drwy
  ryfedd ln drefn,
Pan ddel ad-gyfodiad - derchafiad drachefn,
 Rhyw annhrefn rhy hir,
 A fydd ar ddydd cyfri' -
   'ryw'n ofni ar rai'n wir;
Oferwr myfyriwch - dychwelch da chwi,
Na rodiwch mo'r llwybrau,
  run foddau a myfi,
 Yn wisgi, ddrwg was;
 I'ch tỳnu o'r hynt hno,
   Duw roddo i chwi ras:

Danfonodd Duw tirion arwyddion o wres,
Ac aml wahoddiad o gariad a g'es;
 A minnau'n arferu diystyru'n dost iawn,
 Pob cyngor caredig - nodedig y dawn;
Bwriadu'n barodol draw'n
  siriol droi'n sant,
Ond methu rheoli a
  chospi fy chwant:
 Roedd trachwant mwy trwm;
 Yn croesi rheolau
   rhesymau ryw swm:
Yn awr, gan ystyried,
  'rwy'n gweled y gwall,
Mai drwg yw arferion
  cyfeillion y fall;
 Ond anghall yw dyn;
 Fo'n dilyn hudoliaith
   mewn gweniaith a gwŷn.

Er imi fyw beunydd
  i grefydd yn groes,
Gan ddilyn meddalwch -
  oferwch yn f'oes;
 Mae Duw yn fy arbed
   a'i nodded yn awr,
 Yn digyn o'r nefoedd,
   wiw lysoedd i lawr:
Er imi drosedd,
  rhyfedd 'rwyf fi,
Anfeidrol ffyddlondeb,
  tiriondeb Duw Tri;
 Tosturi sy' 'n 'str;
 Ym mynwes ddymunol -
   ddewisolDduw Ior,
Mae etto i bechadur
  bur gysur i'w gael;
Mae Duw'n rho'i trugaredd -
  ymgeledd i'r gwae
 Gwir afael ffydd gref,
 A saif mewn uniondeb,
   yn wyneb y Nef.
David Thomas (Dafydd Ddu o Eryri) 1759-1822
Corph y Gaingc 1810

Tn [11.11.11.11;11.11.7.11;11.11.7.11.]:
    Y Breuddwyd

(The Confession, and Advice,
of the Good-for-Nothing.)
Come all ye good-for-nothings,
  prodigal of intention,
Who love the company,
  and the greed of the world;
 Hear the confession of a
   good-for-nothing, a fool am I
 Who spent of money -
   yes, a countless multitude;
The softness of my nature
  in a heavy blow I turned,
I am winding up a grievous -
  scornful term of life,
 A short, fragile lifespan it is:
 I followed an excess of
   wantonness while living:
Pitiful is the condition of a
  wet-mouthed swallower of liquid;
Who would love to live soberly,
  in a reward more brilliant;
 Clearly brilliant the esteem;
 And more rejoicing
   at the end of the goal.

Every unheeding man,
  unprofitable his boast,
Let every condition of an old
  drinker be thought sore;
 There is scarcely any gentle,
   vivacious, pure comfort in peace:
 While sending the corrupt body
   of an old drunkard to the grave;
Nor scarcely any rejoicing through
  a wonderful, holy providence,
When resurrection comes - a rising again,
 Some disorder too long,
 That shall be on the day of accounting -
   I fear for those truly;
O waster, contemplate - return ye well,
Nor walk the paths,
  the same ways as I,
 In whisky, an evil servant;
 To draw you from that course,
   may God give you grace:

God sent tender signs of warmth,
And frequent invitations of love he got;
 And I usually disregarding very sorely,
 All loving advice - notable the talent;
Deciding readily yonder cheerfully
  to turn into a saint,
But failing to regulate
  and punish my desire:
 Lust was more heavy;
 Crossing the rules of
   reason by some amount:
Now, considering,
  I am seeing the mistake,
That evil are the usual
  companions of the plague;
 But unwise is man;
 Be he following enchanting words
   in flattery and passion.

Although I have lived daily
  contrary to belief,
By following laxity -
  vanity in my life;
 God is saving me
   and his refuge now,
 Descending from heaven,
   his worthy courts down:
Although I have transgressed,
  I am wondering at,
The immeasurable faithfulness,
  the tenderness of the God of Three;
 Mercy that is a store;
 In the wished-for, desirable -
   breast of God the Lord,
There is yet for a sinner
  pure comfort to be had;
God is giving his mercy -
  succour for the woe
 The true grasp of strong faith,
 That shall stand in uprightness
   in the face of heaven.
tr. 2018 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~