Clyw clyw foreuol glod

Codiad yr Hedydd
Clyw! Clyw! foreuol glod,
O! fwyned yw'r defnynnau'n dod,
 O wynfa lân i lawr.
A'i mân ddefnynnau cân,
Aneirif lu ryw dyrfa lân,
 Ddihangodd gyda'r wawr?
Mud yw'r awel ar y waun,
 A brig y grûg, yn esmwyth grŷn.
Gwrando mae yr aber gain,
 Ac yn y brwyn ymguddia'i hun.
Mor nefol serchol ydydw'r sain,
 Sy'n dod i swyno dyn.

Cwyd, cwyd ehedydd, cwyd,
O le i le ar aden lwyd.
 Yn uwch, yn uwch o hyd:
A dôs yn nes at lawen lu
Cân, cân dy nodau cu,
 Adawodd boen y byd.
Canu mae, a'r byd a glyw
 Ei alaw lon o uchel le:
Cyfyd hiraeth dynol ryw,
 Ar ôl ei lais i froydd ne':
Yn nes at Ddydd, yn nes at Dduw
 I fyny fel efe!
John Ceiriog Hughes (Ceiriog) 1832-87

alaw (David Owen [Dafydd y Garreg Wen] 1711/2-41)

The Rising of the Lark
Hear, hear morning praise!
Oh, how enjoyable are the drops, coming
 From a holy blessed place down.
Are the small drops of song,
An innumerable host of some holy throng,
 Which have escaped with the dawn?
Mute is the breeze on the moor,
 And the summit of the heath, gently trembling.
Listening is the delicate confluence,
 And in the brush hiding itself.
So heavenly amiable is the sound,
 Which is coming to enchant man.

Rise, rise skylark, rise,
From place to place on a grey wing!
 Higher, still higher:
Sing, sing thy dear notes,
And go near to a joyful host
 Who have left the pain of the world!
Singing it is, and the world hears
Its cheerful melody from a high place:
 The longing of human kind rises,
 After its voice to the regions of heaven:
Near to Day, and near to God
 Up like it.
tr. 2014 Richard B Gillion
The Rising of the Lark
Hark! Hark! his matin praise
In warblings sweet the lark doth raise
 To Paradise above
Are they the pearls of song
Drop'd by a countless angel throng
 when singing peace and love?
Scarce doth move the gossamer,
Nor doth the purple heather stir,
 Now the brook doth pause to hear
While hiding neath the rushy ground
So heav'nly tender is the sound
 That comes to mankind to cheer

Rise, rise, oh lark, then rise
On soft grey wing toward the skies;
 Ascending higher yet:
May no sweet note be lost!
Rise nearer to that happy host,
 That earthly pains forget!
Sing and let the wide world hear
The melody so sweet and clear.
 Waking longing in mankind
To follow to those heights untrod,
Yet nearer day and nearer God
 Eternal joy to find!
tr. Maria Ximena Hayes

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~