Clychau'n canu plant yn moli

Clychau'n canu, plant yn moli,
 Llawn pob lle o fiwsig lon,
Mwyn beroriaeth, felys odiaeth,
 Bair orfoledd dan bob bron.

  Glychau, glychau, peidiwch tewi,
  Glychau, glychau, peidiwch tewi,
  Blant hoff, chwithau, peidiwch tewi,
  Blant hoff, chwithau, peidiwch tewi,
  Ust! clywch mor fwyn yw sain,
  Ust! clywch mor fwyn yw sain,
  Ust! clywch mor fwyn yw sain
	Cytgan moliant.

Clychau'n canu, plant yn moli -
 Clywch eu hatsain mwyn o bell,
Yn dod drosom fel cynghanedd
 O awyrgylch y wlad well.

Daear gliria, calon lonna,
 Y mae'r orfoleddus gân
Yn ein swyno nes anghofio
 Holl flinderau'r byd yn lân.

Nesa'r clychau,
  chwydda'r lleisiau,
 Nes bo'n calon bron ar dân;
Drwy'r wybrennau y perseiniau
 Wnânt y byd i gyd yn gân.
cyf. John Evans (Cyfnogfab) 1857-1929

Tôn [8787+88886664]: Clychau'n Canu
    (John Evans [Cyfnogfab] 1857-1929)

Bells ringing, children praising,
 Full every place of cheerful music,
Gentle melody, exquisitely sweet,
 Causes jubilation under every breast.

  Bells, bells, be ye not silent,
  Bells, bells, be ye not silent,
  Dear children, ye also be ye not silent,
  Dear children, ye also be ye not silent,
  Shush! hear how soothing is the sound,
  Shush! hear how soothing is the sound,
  Shush! hear how soothing is the sound
    Of the chorus of praise.

Bells ringing, children praising,
 Hear ye their soothing echo from afar,
Coming over us like the harmony
 Of the atmosphere of the better land.

Clearest earth, most cheerful heart,
 The jubilant song is
Enchanting us until we forget
 All the griefs of the world completely.

The bells are approaching,
  the voices are swelling,
 Until our hearts are almost on fire;
Through the heavens the melodies
 Make all the world a song.
tr. 2015 Richard B Gillion
Joybells ringing, children singing,
 Fill the air with thankful praise,
Christ is risen! Christ is risen!
 Hymns of joy to Him we raise.

  Joybells, joybells, never cease your ringing;
  Joybells, joybells, never cease your ringing;
  Children, children, never cease your singing;
  Children, children, never cease your singing;
  Good Lord, accept Thy children's praise
  Good Lord, accept Thy children's praise
  Good Lord, accept Thy children's praise
    On this Thy Church's day of days.

Joybells ringing, children singing,
 Join the chorus loud and clear,
Christ is risen! Christ is risen!
 Children's praise He loves to hear.

Joybells clearer sound and nearer,
 To hearts filled with purity,
Christ is risen! All the ransomed
 Now from sin's dark power are free.
1878 Josephine Pollard 1834-92

Tune: Joy-bells (1906 Charles Vincent)

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Lyrics ~ Home