Chwe Phenill

Caniadau 'nghyd 'r tnnau llon

(Chwe Phenill ar y difyrwch o gnu gyda'r tannau)
Caniadau 'nghyd 'r tnnau llon
 Sy'n boddio'm calon, coeliwch;
Mae'n cadw f'yspryd rhag pob cur,
 Im', frodyr, mae'n hyfrydwch;
Fe lona' 'ngwedd
  siriola 'ngwawr,
 Dyd imi fawr ddifyrwch.

Pan gn y tafod gerdd gyttun
 A'r delyn, gwnant hudoliaeth;
Hwy ddenant fy serchiadau i gyd,
 O orchwyl byd a'i archwaeth:
Nid calon brudd - llawenydd llawn
 A ddyry iawn gerddoriaeth.

Pan gn y tafod gyd 'r tant,
 Eu mwyniant drwy'r 'menydd,
Fy nghalon lawenh, yn wir,
 Dros amser hir, o'i herwydd,
A'm henaid bach, ar lawer tro,
 A lamai o lawenydd.

Fy nwyfus gorph a lawenh,
 A'r anian a wna'r unwedd:
Wrth sain plethiadau tnnau mn
 Rhydd miloedd gn yn Gwynedd;
Lle b'ont,
  ni ddaw i flino dyn
 Na gwŷn na hn i'w hannedd.

Mae'n dwyn i'm cof yr enwog Ir
 A'r Cr sydd yn cyweirio
Eu tnnau euraidd gweddaidd gwiw,
 Yn Salem, i Dduw Siloh;
Pob un, yn gywir, gyda'r tant,
 A unant gnu yno.

Mae'n enyn ynof fywiol flŷs,
 Ac 'w'llys, heb un gallu,
I uno 'r dorf
  sy'n cnu 'nghyd,
 Un fryd yn ymhyfrydu,
Lle cn pob tafod gyda'r tant
 Felusaidd foliant Iesu.
Absalom Roberts 1780?-1864
Lloches Mwyneidd-dra 1832

Tn: Morwynion gln Meirionydd

(Six Verses on the pleasure of singing with the strings)
Songs together with the glad strings
 Are satisfying my heart, believe ye;
They are keeping my spirit from every ache,
 To me, brothers, it is a delight;
It gladdens the most cheerful
  countenance of the dawn,
 It give me great pleasure.

When the tongue sings verse together
 With the harp, they make enchantment;
They attract all my affections,
 From a task of the world and its appetite:
Not a sad heart - full of joy
 Shall give true music.

When the tongue sings with the string,
 Their enjoyment goes through the mind,
My heart will rejoice, truly,
 For a long time, because of it,
And my small soul, on many occasions,
 Shall leap for joy.

My lusty body will rejoice,
 And the nature will do the same:
As the sound of the weavings of fine strings
 Gives thousands of songs in Gwynedd;
Where they shall be,
   shall come nothing to grieve man
 Nor complaint nor sleep to his dwelling.

It brings to my memory the famed Lord
 And the Choir who are tuning
Their golden, fitting, worthy strings,
 In Salem, to the God of Shiloh;
Every one, correctly, with the string,
 Shall unite to sing there.

It is kindling in my a lively bliss,
 And a will, without any ability,
To unite with the throng
  which is singing together,
 One intent taking delight,
Where will sing every tongue with the string
 The sweet praise of Jesus.
tr. 2015 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~