Cān y Melinydd

Mae gen i dŷ cysurus

Cān y Melinydd
Mae gen i dŷ cysurus
A melin newydd sbon
A thair o wartheg brithion 
Yn pori ar y fron

  Weli di, weli di, Mari fach 
  Weli di, Mari annwyl

Mae gen i drol a cheffyl 
A merlyn bychan twt 
A deg o ddefaid tewion 
A mochyn yn y cwt 

Mae gen i gwpwrdd cornel 
Yn llawn o lestri te 
A dresel yn y gegin 
A phopeth yn ei le 

Mae gen i ebol melyn 
Yn codi'n bedair oed
A phedair pedol arian 
O dan ei pedwar troed. 

Mi neidith a mi brancith 
O dan y feinir wen, 
Mi redith ugain milltir 
Heb dynnu'r ffrwyn o'i ben. 

Mae gen i iār a cheiliog,
A buwch a mochyn tew 
A rhwng y wraig a minnau,
Wy'n ei gwneud hi yn o lew' 

Fe aeth yr iār i rodio,
I Arfon draw mewn dig 
A daeth yn ōl un diwrnod 
Ā'r Wyddfa yn ei phig.
John Jones (Talhaiarn) 1810-69
Lewis Jones (Rhuddenfab) 1835-1915

Miller’s Song
I have a cosy house
And a brand new mill
And three dewy cows
Grazing on the hillside.

  See, see, little Mari,
  See, dear Mari.

I have a cart and a horse
And a neat little pony
And ten fat sheep
And a pig in the pen

I have a corner cupboard
And a full tea service
A dresser in the kitchen
And everything in its place

I have a sallow colt
Coming up to four years old
With four silver horseshoes
Under his four feet.

He leaps and he prances
Beneath the maiden fair,
He runs for twenty miles
Without pulling the bridle from his head.

I have a hen and cock
A cow and a fat pig 
And between the wife and me
We do pretty well

The hen went wandering
Irate to yonder Arfon
And came back one day
With Snowdon in its beak

tr: 2008 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~