Cān y Melinydd

Mae gen i ebol melyn / Yn codi'n bedair oed

Cān y Melinydd
Mae gen i ebol melyn
Yn codi'n bedair oed
A phedair pedol arian
O dan ei bedwar troed. 

  Fal di di ral di ral di ro
  Fal di di ral di ral di ro
  Fa di ral di ral di ro 

Mae gen i iār a cheiliog
A buwch a mochyn tew
A rhwng y wraig a minnau
Ryn ni'n ei gwneud hi yn o lew 

Fe aeth yr iār i, rodio,
I Arfon draw mewn dig
A daeth yn ōl un diwrnod
Ā'r Wyddfa en ei phig.

Mae gen i dŷ cysurys
A melin newydd sbon
A thair o wartheg gwlithion
Yn pori ar y fron 

Mae gen i drol a cheffyl
A merlyn bychan twt
A deg o ddefaid tewion
A mochyn yn y cwt

Cytgan arall:
  Weli di, weli di, Mari fach
  Weli di, Mari annwyl

John Jones (Talhaiarn) 1810-69
Lewis Jones (Rhuddenfab) 1835-1915
Alaw

Miller’s Song
I have a sallow colt
Coming up to four years old
With four silver horseshoes
Under his four feet.

I have a hen and cock
A cow and a fat pig 
And between the wife and me
We do pretty well

The hen went wandering
Irate to yonder Arfon
And came back one day
With Snowdon in its beak

I have a cosy house
And a brand new mill
And three dewy cows
Grazing on the hillside.

I have a cart and a horse
And a neat little pony
And ten fat sheep
And a pig in the pen

Alternative chorus:
  See, see, little Mari,
  See, dear Mari.
tr: 2008 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon ~ Emynau ~ Lyrics ~ Interests ~ Home ~