Bythod Cymru

O lwydion Fythod Cymru

Bythod Cymru
O lwydion Fythod Cymru!
 Sy'n llechu is y llwyn!
Er bod heb furiau mynor,
 A'u t yn wellt neu frwyn;
O'u mewn mae llawer angel
 Yn hoffi troi ei ben,
I syllu mewn gorfoledd
 Ar etifeddion nen.

O dirion Fythod Cymru!
 O'u mewn ar doriad gwawl,
Ac yn y coed a'u hamgylch
 Y plethir odlau mawl;
Y feinir gn yn gynar,
 A'r adar gyda hi,
Eu diolch-gerdd foreuol
 Am rd eu Nefol Ri.

O anwyl Fythod Cymru!
 Ni fedd un wlad eu hail, -
Na lygrer eu haelwydydd,
 Na sigler byth eu sail!
Byth, byth, mor ber a'r blodau
 Sy'n gwisgo siriol wn,
Ar fryn a dl o'u deutu,
 Bo Bythod Cymru hen.
Evan Jones (Ieuan Gwynedd) 1820-52

Tn [7676D]: Morning Light (Geoge J Webb 1803-87)

gwelir: O dlysion fythod Cymru

Cottages of Wales
O grey Cottages of Wales,
 Who lurk under the grove,
Although without walls of marble,
 And their roofs straw or reeds;
From within them is many and angel
 Loving to turn his head,
To stare in jubilation
 On the heirs of heaven.

O tender Cottages of Wales,
 From within at the break of dawn,
And in the wood around them
 Are woven the verses of praise;
The lass who sings early,
 And the birds with her
Their morning thanksgiving poem
 For the grace of their heavenly Lord.

O dear Cottages of Wales,
 No land possesses their equal, -
Their hearths shall not decay,
 Their foundation shall not be shaken!
Never, ever, so sweet as the flowers
 That are wearing a cheerful smile,
On hill and meadow about them,
 Be the Cottages of old Wales.
tr. 2021 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.' (emulation by 'efel.'), an English translation by 'tr.'

No personal approval is given of products or services advertised on this site and no personal revenue is received.

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~