Bydd onest yn mhob peth

Bydd onest yn mhob peth,
  fy mhlentyn bach mwyn,
Ystyria mai pechod
  ysgeler yw dwyn;
 Mae'r hwn sy'n lladratta'r
   peth lleiaf erioed,
 Yn sathru gorchymyn
   ei Dduw dan ei droed.

Bydd cywir, fy mhlentyn -
  bydd wrol yn hyn,
Dal at y gwirionedd
  yn gryf a digryn;
 Bydd ufudd i'th rhiaint,
   paid byth a rhoi cam
 Rydd un math o ofid
   i'th dad neu dy fam.

Bydd ddiwyd, my mhlentyn -
  os diogi a wnei
Fe ddywed y Beibl
  mai tlodi a gei;
 Ac uwchlaw y cyfan,
   fy mhlentyn bach, clyw,
 Yn d'holl weithrediadau
   bydd ffyddlon i Dduw.
Eleazar Roberts 1825-1912
Y Delyn Aur 1868
Be honest in everything,
  my dear little child,
Consider that the a wicked
  sin is stealing;
 He who steals the
   least thing ever, is
 Trampling the commandment
   of his God underfoot.

Be true, my child -
  be brave in this,
Stick to the truth
  strongly and unshakably;
 Be obedient to thy parents,
   never do wrong
 Do not give any kind of grief
   to thy father or thy mother.

Be diligent, my child -
  if lazy thou shouldst be
The Bible says
  that poverty thou shalt get;
 And above all,
   my little child, hear,
 In all thy activities
   be faithful to God.
tr. 2017 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~