Blodau'r Iesu

Oes mae gan yr Iesu flodau ar y llawr

(Blodau'r Iesu)
Oes, mae gan yr Iesu
  flodau ar y llawr,
Dyfant i brydferthu
  llwybrau'r anial mawr:
 Blodau ieuaingc pr,
 Gloewach fil na'r sr,
 Dyna yw rhai bychain
   garant ffyrdd eu Ner.

  Blodau Iesu, rhos a lili,
   Cariad tyner, hardd eu gwedd:
  Maent yn hyfryd berarogli,
   Yma a thu-draw i'r bedd.

Mae yr Iesu'n gwylio'i
  flodau bob yr un,
Daw o'i ras i'w lliwio
  ar Ei wedd Ei hun:
 Dan dywyniad nef,
 Er pob storom gref
 Deuant yn fwy tebyg
   beunydd iddo Ef.

Mae yr Iesu'n casglu'i
  flodau yma a thraw;
Dwg hwy i'r goleuni
  yn ei dyner law:
 Yn y nef ddi glwy,
 Maent yn fyrdd a mwy,
 Ac mae lle i ninnau
   yno gyda hwy.
W Griffiths (G ap Lleision)

Tn [10.10.5.5.11]:
    Blodau'r Iesu (Daniel Protheroe 1866-1934)

(The Flowers of Jesus)
Yes, Jesus has
  flowers on the earth,
They grow to beautify
  the paths of the great desert:
 Young, sweet flowers,
 A thousand times brighter than the stars,
 There are those small ones
   who love the ways of their Master.

  Flowers of Jesus, rose and lily,
   Tender love, beautiful their countenance:
  They are delightfully sweetly-scented,
    Here and beyond the grave.

Jesus is watching his
  flowers every one,
He will come of his grace to colour them
  according to His own countenance:
 Under the radiance of heaven,
 Despite every strong storm
 They will become more similar
   daily to Him.

Jesus is gathering his
  flowers here and there;
He will bring them to the light
  in his tender hand:
 In heaven without sickness,
 They will be a myriad and more,
 And there is a place for us too
   there with them.
tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~