Blentyn Bach

Wrth rodio dyrus lwybrau'r byd

(Blentyn Bach)
Wrth rodio dyrus
   lwybrau'r byd,
  Blentyn bach, blentyn bach,
Rhaid cael Arweinydd ar bob pryd,
  Blentyn bach, blentyn bach,
 Yr Iesu ydyw'r unig un
 All d'arwain trwy'r
    anialwch blin,
 Mae wedi teithio'r ffordd ein hun,
  Blentyn bach, blentyn bach.

Rhyw oen bach wyt
   yn mysg y praidd,
Dy wylied mae'r 'sglyfaethus flaidd,
 Ond Iesu ydyw'r Bugail mwyn,
 Maen yn gofalu am yr wyn,
 'Does neb o'i law all eu dwyn.

Os wyt ti'n hoff o flodau gardd,
A syllu ar rosynau hardd,
 Mae son am un - O! blentyn clyw,
 Y tlysaf yn mharadwys Duw,
 Yr Iesu, "Rhosyn Sāron" yw.

Mae'r Iesu'n bob peth ar dy ran,
Yn help i'r llesg, yn nerth i'r gwan,
 Mae'n ddw'r o'r graig,
    mae'n fanna pur,
 Mae'n golofn dān mewn anial dir,
 Fe'th ddwg i Ganaan cyn bo hir.
Eleazar Roberts 1825-1912
Y Delyn Aur 1868

Tōn [8686.8886]: Blentyn Bach (Y Delyn Aur 1868)

(Little Child)
While walking the troublesome
   paths of the world,
  Little child, little child,
One must get a Leader on every occasion,
  Little child, little child,
 Jesus is the only one
 Who can lead thee through
    the grievous desert,
 He himself has travelled the way,
  Little child, little child.

Some little lamb art thou
   amongst the flock,
Watching thee is the rapacious wolf,
 But Jesus is the gentle Shepherd,
 He is caring for the lambs,
 There is none can steal from his hand.

If thou art fond of garden flowers,
And staring at beautiful roses,
 There is mention of - O child, hear!
 The prettiest in the paradise of God,
 Jesus is the "Rose of Sharon."

Jesus is everything for thee,
A help to the feeble, strength to the weak,
 He is water from the rock,
    he is pure manna,
 He is a pillar of fire in a desert land,
 He will lead thee to Canaan before long.
tr. 2020 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~