Bedd y Dyn Tylawd

Is yr ywen ddu gangenog

Bedd y Dyn Tylawd
Is yr ywen ddu, gangenog,
  Twmpath gwyrddlas gwyd ei ben,
Fel i dderbyn o goronog
 Addurniadau gwlith y nen;
Llawer troed yn anystyriol
 Yn ei fathru'n fynych gawd,
Gan ysigo'i laswellt siriol -
 Dyna fedd y dyn tylawd.

Swyddwyr cyflog gweithdy'r undeb
 A'i hebryngodd ef i'w fedd;
Wrth droi'r briddell ar ei wyneb
 Nid oedd deigryn ar un wedd;
'Nol hir frwydro a thrafferthion,
 Daeth i ben ei ingol rawd;
Noddfa dawel rhag angenion
 Ydyw'r bedd i'r dyn tylawd.

Mae'r gareg arw a'r ddwy lythyren
 Dorodd rhyw anghelfydd law
Gydchwareuai ag e'n fachgen,
 Wedi hollti'n ddwy gerllaw;
A phan ddelo Sul y Blodau,
 Ni fydd yno gār na brawd,
Yn rhoi gwyrdd-ddail a phwysiau
 Ar lwm fedd y dyn tylawd.

Ar sedd fynor nid yw'r Awen
 Yn galaru uwch ei lwch;
A chyn hir drwy'r las dywarchen
 Aradr amser dyn ei swch -
Un a'r llawr
  fydd yr orphwysfa,
 Anghof drosti dyn ei hawd;
Ond er hyny angel wylia
 Ddaear bedd y dyn tylawd.
John Jones (Ioan Emlyn) 1818-73

[Mesur: 8787D]

The Poor Man's Grave
Below the black, branched yew,
 A green mound raises its head,
As if to receive of the crowning
 Adornments of the dew of heaven;
Many an unheeding foot
 Trampling it often it got,
Bruising its cheerful green grass -
 That is the grave of the poor man.

Salaried officers of the union workhouse
 Escorted him to his grave;
Turning the soil on his face
 There was no tear on any countenance;
After long battling with troubles,
 His agonising course came to an end;
A quiet refuge from wants
 Is the grave to a poor man.

The rough stone and the two letters
 Which some unskilled hand cut
Which would play together with him as a boy,
 Having been split into two nearby;
And when Palm Sunday comes,
 There will be neither lover nor brother,
Putting green foliage and weight
 On the bare grave of the poor man.

On the marble seat there is no Muse
 Mourning above his dust;
And before long through the green turf
 The plough of time will draw its blade -
The same as the ground
  will be the resting place,
 Oblivion across it will draw its sword;
But despite this an angel will watch over
 The earth of the grave of the poor man.
tr. 2016 Richard B Gillion

The middle column is a literal translation of the Welsh (corrections welcome). A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~