Annogaeth i gofio breuolder einios

Yn awr mewn ieuanc oedran

(Annogaeth i gofio breuolder einios)
Yn awr mewn ieuanc oedran,
 Da cofio Duw sancteiddlan;
Hyfyrdwch ir i neb ni oes
 Yn niwedd oes annyddan.

Ail ydyw einioes gwaelddyn
 I bedwar tymmor blwyddyn;
Ieuenctid, mebyd, canol oes,
 A henaint croes yn dylyn.

Mae'n fynych awel angau
 Yn gywo'r dail a'r blodau,
Ac weithiau'n difa'r grawn a'r ffrwyth,
 Dan adwyth a dyrnodiau.

Mae nifer o fabanod
 Yn gorwedd yn y beddrod;
Daw'r bach a'r mawr
  o'r gwely pridd,
 Pan ddelo'r dydd cyfarfod.

Heb rinwedd Gwaed
  y Cymmod
 I lwyr lanhu'r gydwybod,
Ni welir neb yn berffaith ich:
 Mae pob dyn bach dan bechod.

Nid henaint sydd ei hunan,
 Yn gorwedd mewn daearlan:
Yn fynych iawn, mewn blodau oed,
 Gwyr ieuainc rhoed i'r graian.

Mae angau'n elyn arfog,
 Arswydus iawn i'r euog:
Rhag ofn i'w saeth wneud rhwygfa'n sur
 Y cryna gwKr coronog.

Yn nydd yr adgyfodiad
 Y gwelir llawn amlygiad;
Pwy fydd wir ddoeth,
  pwy fedd ar ddawn
 Y cywyr iawn arweiniad?

Ystyried pob rhyw blentyn
 Pa beth ddylai ddylyn:
Ai cynghor gwr
  sy'n rhoddwr hael,
 Ai gweniaith gwael y gelyn.

I'r dynion anghrediniol
 Mae poenau tost uffernol;
Cartrefle blin anufudd blant;
 Caer adamant dragwyddol!

I'r hyfryd oror dirion
 Dg Iesu dwg ei weision;
Caer Salem ln, crisialaidd lŷs:
 Goreulys ei garolion.
efel. David Thomas (Dafydd Ddu o Eryri) 1759-1822
Caniadau Duwiol i Ieuenctid Cymru 1815
(Encouragement to remember the fragility of life)
Now in a young age,
 Remember well sacredly holy God;
The long delight to no-one is
 The end of an unhappy life.

Another is the life of a base man
 For four seasons of a year;
Youth, boyhood, middle age,
 And contrary old age following.

Often is the breeze of death
 Withering the leaves and the flowers,
And sometimes the grain and the fruit decays
 Under the adversity and blows.

A number of babies are
 Lying in the tomb;
Small and great shall come
  from the bed of soil,
 When the day of meeting comes.

Without the merit of the Blood
  of the Reconciliation
 To completely cleanse the conscience,
No-one is to be seen perfectly whole:
 Every little man is under sin.

Old age is not itself
 Lying in an earth enclosure:
Very often, in the flowers of age,
 Young men are put into the gravel.

Death is an armed enemy,
 Very horrific to the guilty:
Lest his arrow make a bitter rending
 The crowned man trembles.

In the nest of the resurrection
 Is to be seen full evidence;
Who shall be truly wise,
  who possessed of the gift
 Of the very true leading?

Let every kind of child consider
 What he should follow:
Whether the counsel of a man
  who is a generous giver,
 Or the base flattery of the enemy.

For the unbelieving man
 There are sore, infernal pains;
The dwelling-place of disobedient children;
 A firm eternal fortress!

To the delightful frontier of lands
 Fair Jesus shall lead his servants;
Holy Jerusalem, a crystal court:
 The supreme court of his carols.
tr. 2016 Richard B Gillion
 


Isaac Watts 1674-1748
The middle column is a literal translation of the Welsh. A Welsh translation is identified by the abbreviation 'cyf.', an English translation by 'tr.'

~ Caneuon / Welsh Songs ~ Emynau / Welsh Hymns ~ Cerddi / Welsh Poems ~ Lyrics ~ Home ~