Ar lan y môr

Ar lan y môr mae rhosys chochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Syrthiedig oddi ar ryw gynhebrwng
A ducpwyd yno gan wyntoedd cryfion

Ar lan y môr mae gwymon trwchus
Ar lan y môr mae aroglau drewllyd
Ar lan y môr mae llaid sy'n sugno
A gollais i fy wellies ynddo

Ar lan y môr mae baw a llaca
Ar lan y môr mae llwtra a sorod
Ar lan y môr mae sŵn ofnadwy
Dim cysgu'r nos oherwyd gwylanod

Mynd ar y traeth yw fy nymuniad
Dylwn i fynd at y seiciatrydd
Ond mae yno miloedd hefo'u babanod
Ar lan y môr jyst fel lemingiaid
2010 Richard B Gillion
On the seashore there are red roses
On the seashore there are white lilies
Fallen from some funeral cortege
And carried there by strong winds

On the seashore there is thick seaweed
On the seashore there are stinking odours
On the seashore there is mud that sucks
Which I lost my wellies in

On the seashore there are muck and mire
On the seashore there are slime and scum
On the seashore there is a horrible sound
No sleeping at night because of seagulls

To go to the beach is my wish
I should go to the psychiatrist
But there are thousands there with their bairns
On the seashore just like lemmings
tr. 2010 Richard B Gillion

Ar Lan Y Môr
Caneuon / Welsh Songs
Lyrics
Interests
Home