Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
โพธิ์ทองของชาวไทย

พระทรงครอง	      แผ่นดิน	        ไทยโดยธรรม
พระทรงทำ	      ปวงราษฏร	        ดับทุกข์เข็ญ
พระทรงช่วย	      ประชาไทย	          ให้ร่มเย็น
พระทรงเป็น	      โพธิ์ทอง	       ของชาวไทย
BEST VIEW WITH IE4