Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


מורנו רבי נישן לדג'רביים ומר פינסון לתוניסאיםהרב פנסון בשיאו. בבר-מצווה של אחי ומימינו אבא ז"ל.
הרב פינסון בהכנה לפסח והרב פנסון ליד הרב חיים מאדר ז"ל רבה הראשי לתוניס ז"ל ובתמונה השנייה ליד הרב הראשי לשעבר של תוניס הרב פרזי ואזן ז"ל.
הרב פנסון היה מארגן את אירוע חג הגאולה והיה שר "יוצר מידו" כל הזמן
אצלו למדנו תניא ואצלו קבלנו את תודעת השליחות למען עם ישראל
לחשוב על האחרים: להניח להם תפילין, ללמד אותם תורה ולהחזיר אחים תועים לתורה
תמונות מהשלושים שאורגן בירושלים
הרב פינסון היה מעלה אותי תמיד להיות חזן בשחרית.
מאז שהפכתי לבר מצווה ואז היה מתקן אותי.
את צמח דוד עבדך "עבדך" לא בסגול אלא בשווא
ולכן שים את הטעם בכף היה אומר לי.
תיקן אותי כמה פעמים עד שקלטתי.
אני זוכר שפעם העיר שאסור לדבר בהלל במיוחד שבתוניס ברכנו על ההלל
הרב חינך אותנו לבא עם ציצית קטן לימד אותנו להרכיב ציציות לטלית
הרב כל תקופה היה מלמד לשיר כמה פסוקים חדשים מתהילים
מיותר להזכיר את פורים אצל הרב פינסון עם המתנות שהיה מחלק והסנדוויטש שהיינו מעבירים
כמשלוח מנות על ידי שליח.
היינו שרים בסעודה שלישית "מזמור לדוד" ו"ישמחו במלכותך"
היינ שרים בשחרית קטע מכתר ומי כאלוקינו ולחי העולמים
אצלו הכל חוויית את המצוות דרך השמחה ודרך השירה
בזכותו למדתי חומש עם רבי כמייש חורי זצ"ל
למדתי טעמי המקרא וטעמי המגילה עם יבדל לחיים טובים
רבי דוד שמעון
ואיתו למדנו גמרא בבא בתרא אני זוכר ותניא והלכות מהקיצור
בחנוכה היינ שרים ש-ע-שי-ת- לאבותינו
מי שזוכר יודע למה הקווים
תודה לבורא עולם שזיכה אותנו להכיר אותו
ויהי רצון שנלמד ונלמד את ילדינו מהו שליח חב"ד
ותמיד נזכיר להם את הדוגמה בה הידיעה הרב פינסון
רק עכשיו אני זוכה לגלות אנשים שגם הם היו מפירותיו אם
המבוגרים ממני ואם הצעירים ממני.
אני רק חלק קטן מהשרשרת של תלמידי הרב פינסון
שבוע הבא כבר שלושים ודניאל סמדג'ה מנהל בית הספר
משנת 65 עד 70 מארגן את האזכרה בבית הכנסת של הרב מרדכי אליהו
ברחוב ריינס בירושלים ביום חמישי בשבוע הבא
כ"ה טבת שלישי לינואר למניינם 4:15 מנחה


rav nissan pinson et rabbi fraji uzan zal


מורנו ורבנו הרב פינסון זכיתי ללמוד אצלו כעשר שנים בתוניס.
נפטר שליח חב"ד בטוניס: הרב ניסן פינסון ע"ה
הרב פינסון ע"ה, בן 89, נפטר לאחר מחלה קשה.
בשנת תשי"ג נשלח על ידי הרבי מליובאוויטש זצוק"ל למרוקו.
בפסח שני תש"כ, נשלח לטוניס - שם הקים אימפרייה של מוסדות חינוך
מאת נחום דיקר תאריך: 04/12/2007 12:37:00
ברוך דיין האמת: היום (ג) לפנות בוקר הלך לעולמו בצרפת
הרב ניסן פינסון ע"ה, שליח חב"ד ומנהל מוסדות חב"ד בטוניס, לאחר מחלה קשה.
הרב פינסון ע"ה, בן 89, נולד בעיר סטרדוב שברוסיה בשנת תרע"ח,
ולמד בישיבות "תומכי תמימים" המחתרתיות שהקימה חסידות חב"ד ברחבי ברית המועצות.
הוא הצליח לצאת מעבר למסך הברזל בשנת תש"ז, ובשנת תשי"ג נשלח על ידי הרבי מליובאוויטש זצוק"ל למרוקו.
מאוחר יותר, בפסח שני תש"כ, נשלח לטוניס - שם הקים מוסדות חינוך רבים.

תלמיד הרב פינסון ומקים האתר
חזרה לאתר הבית
אדריכלית רינה פנש