Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

                                

                                             

 

                                                                                                


                    המחסור במים היינו אחת הבעיות החמורות ביותר שניצבו וניצבות בפני 

תושבי ישראל מימי קדם ועד ימינו, בשל האקלים המדברי והמדברי למחצה

  השורר בה. הארץ ענייה במקורות מים איתנים והיא תלויה למחייתה בגשמי

החורף. עונת הגשמים קצרה - כארבעה חודשים בלבד, וכמות המשקעים

 משתנה מאזור לאזור: בצפון יורדים בממוצע בין 700 ל - 1000 מ"מ גשם,

 אך ככל שמדרימים פוחתות הכמויות ,ובאזור הנגב, המהווה כ - %60 משטח

  המדינה, האקלים מדברי לחלוטין וכמות המשקעים נעה בין 30 ל - 200 מ"מ

בממוצע. 

מקורות המים המוגבלים בישראל, לצד הגידול המתמשך בצריכת המים, גרמו

 להידלדלות מאגרי המים. בנוסף, אוכלוסיית המדינה גדלה עקב הגידול הטבעי

וכתוצאה מקליטת עלייה.  

                                              העליה ברמת החיים של אזרחי ישראל והסדרי השלום באזור,

מגבירים גם הם את צריכת המים.

לפיכך יש לפעול למען החסכון במים וחשוב כי כולנו נטה שכם וננקוט אמצעים

                                                  לשמירת מקורות המים שלנו.

                                                                                                                                                                                                     

 :להלן בעלי תפקידי מפתח בתחומים שונים בחרו אחד מבעלי התפקידים הבאים

נציב שרות המים במדינת ישראל*

ראש משפחה*

אחראי מחלקת הגינון בעיריית חדרה*

חקלאי בעל שטחים נרחבים של שדות ומטעים*

?איזה בעיה עומדת בפני בעל התפקיד .1

?הסבירו כיצד הבעיה יכולה להשפיע על איכות חיים של  התושבים בני הבית הצמחייה העירונית  השדות והמטעים .2

?הציעו מספר פתרונות כיצד תתמודדו כבעלי התפקידים עם הבעיה .4

:ארגנו את המידע בטבלה .5

.הבעיה אל מול פתרונה

!אילו פתרונות נראו לכם מתאימים ביותר נמקו .6

:הכינו כ רז ה או פרסומת שתסביר את החשיבות   שיש לחיסכון במים כבעלי התפקיד שאותו בחרתם .7

?איזה מידע יש לדעתכם להציג בכרזה -

?מדוע לדעתכם חשוב להציג מידע זה -

?למי לדעתכם מיועדת הכרזה -

 

 

התחלקו לקבוצות בנות ארבע עד חמישה חברים ערכו חל                פקידים בין חברי הקבוצה על פי המשימות .1

היעזרו במקורות המידע המצורפים בזה ואספו מידע רב ככל שניתן .2

היכנסו לכל אתרי האינטרנט ממקורות המידע ובדקו האם הוא רלוונטי ומתאים לכם במקביל פיתחו תיקייה חדשה בוורד .3

             ולקובץ חדש העתיקו את אתרי האינטרנט המתאימים לכם

בקובץ נפרד הקלידו את המידע שאספתם בטבלה .4

בדקו בעזרת טבלת ההערכה המצורפת בהמשך האם עמדתם בקריטריונים ובנקודות ההתייחסות השונות .5

הכינו את הכרזה להצגה בפני הכיתה ניתן להשתמש בתוכנות מחשב כגון: מצגת פאור פיינט, צייר, וורד, ואקסל .6

 

 

 

 

 

 

חברת מקורות :                                                                                   www.mekorot.co.il

 המים :                                                                                                       www.tipa.gov.il                                                                                                http://www.matar.ac.il/water/              

 תמונות:                                                                               http://www.altavista

 משחקים :                                                           http://www.tipa.gov.il/games.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' נקודות מקס'

ניקוד הסעיף

 

נקודות התייחסות

 

קריטריון

 

 

30

10

האם עבדתם על פי כל שלבי התהליך?

 

 

 

השתתפות

10

האם פעלתם מתוך מוטיבציה אישית?

 

10

האם שתפתם פעולה בין חברי הקבוצה?

 

 

30

20

האם עשיתם שימוש יעיל במקורות מידע?

 

 

שימוש

במקורות

מידע

10

האם השתמשתם במגוון גדול של אתרים?

 

 

 

40

10

 

האם תכנון הפתרון כולל את כל הנקודות החשובות שהועלו על ידי חברי הקבוצה?

 

 

 

 

בניית

התוצר המסכם

10

האם המידע שאספתם אמין ומדוייק?

 

10

האם התוצר הסופי מקורי, רלבנטי, יצירתי?

 

10

 

האם הצגת הפרוייקט היתה מאורגנת וברורה?

                                                                      100     

ציון סופי