Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

חקר רשת בנושא זכויות האדם    חקר רשת בנושא זכויות האדם   חקר רשת בנושא זכויות האדם

 מרכז הדרכה ליישומי מחשב בחינוך חדרה

מנחות: נאוה גלעד, איריס נגלר

קורס: שיעור מתוקשב ברשת

כתבה: יהודית שלומוביץ

             

 

הקדמה

 

לכל אדם באשר הוא אדם מוקנות זכויות טבעיות, ללא קשר לתכונותיו או להשתייכותו לקבוצה זו או אחרת. זכויות האדם אינן מוקנות/מוענקות  על ידי השלטון ומשום כך השלטון אינו  רשאי לשלול אותן או לפגוע בהן ללא הצדקה. זכויות אלה ניתנות לבני אדם לא מפני שחברה מסוימת בחרה להעניק להם אותן, אלא משום שזכויות אלה מגיעות להם בשל כבודם האנושי.

תפקידה של המדינה , בהקשר זה, הוא כפול: מצד אחד מוטלת עליה החובה להימנע מלפגוע ללא הצדקה בזכויות האדם – חופש התנועה, חופש הדת, המצפון והאמונה, חופש הביטוי והפרטיות. מצד שני מחויבת  המדינה לנקוט אמצעים שונים לפעול על מנת להגן על זכויות האדם: על חייו, בטחונו וכבודו, ולהבטיח לאזרחים ולתושבים במדינה תנאי מחיה נאותים ונגישות לשירותים חברתיים.

שיטת המשטר הדמוקרטית מספקת ערובות להגנה על זכויות האדם באופן הטוב ביותר. זאת, בתנאי שמתקיימת דמוקרטיה במובנו הכפול של מושג זה: הפורמלי והמהותי. שמירה על עקרון שלטון הרוב, ביחד עם  הגנה על ערכים בסיסיים ועל זכויות המיעוט מפני פגיעה על ידי הרוב.

מציאות החיים המורכבת גורמת לא אחת להתנגשות בלתי נמנעת בין זכויות האדם לבין עצמן ובין זכויות האדם וזכויות הקבוצה. מקרים אלה מעמידים במבחן יומיומי את הצורך בהגנה על החברה, על מוסדותיה, בטחונה ושלום אזרחיה מול הגנה על זכויות הפרט. במצבים של התנגשות בין זכויות או ערכים שונים יש לבדוק כיצד להגן על הערך הנידון תוך פגיעה מינימלית בזכות או בערך העומד מנגד. העיסוק בזכויות האדם הוא במקרים רבים יצירת איזונים שונים, תוך הבטחת ההגנה על זכויות האדם.

 

במדינת ישראל המגדירה עצמה כמדינה דמוקרטית נשמרות זכויות האדם והאזרח בדרכים שונות ומגוונות. במקביל זכויות רבות מוגבלות בשל התנגשות בין הצורך בשמירת החירויות לצורך לשמירה על הביטחון , הסדר הציבורי  וזכות המדינה להגן על עצמה.  

לאחרונה מונתה ועדת – על    שמטרתה לבדוק את מצב זכויות האדם והאזרח בישראל. משימת הועדה  לחקור את הנושא מהיבטים מגוונים  ולהגיש דו"ח מפורט על פי קריטריונים מוגדרים.   הדו"ח יכול להיות מוגש ככתבה עיתונאית, דו"ח מחקר, סרט תיעודי או כל דרך אחרת בה תבחרו להציג את מימצאי החקירה שתעשו בנושא.  ניתן גם להגיש הצעות לשיפור ורפורמה כחלק מהמשימה.

 

 חזור להתחלה

המשימה

 

עליכם לאסוף מידע בנושא זכויות האדם והאזרח בישראל.  המשימה תתבצע בצוותי חקר כשכל צוות יתרכז בתחום ספציפי ויענה על שאלות ומטלות חקר בתחום.  איסוף המידע ועיבודו ייעשה תוך שימוש במקורות מידע מתוקשבים אליהם תופנו על ידי המורה.  המידע שתאספו כבסיס לדו"ח שתנפיקו בהמשך.

ניתן להשתמש בחומרים נוספים כמידע אך יש לציין את המקורות בגוף הדו"ח.

 

בשלב  א ' תחקרו מוסדות ואמצעים הקיימים בדמוקרטיה הישראלית לשמירת זכויות האדם והאזרח.

כל צוות יחקור מוסד/אמצעי אחד לעומק.

 

בשלב  ב'  תתחלקו לצוותי חקר שיענו על שאלות מוגדרות בנושא קיום זכויות אדם ואזרח בישראל. תחקרו האם שומרת הדמוקרטיה הישראלית על זכויות האדם בקבוצות שונות בחברה הישראלית.?

כל צוות יחקור קיום זכות/קבוצת זכויות לגבי קבוצה ספציפית באוכלוסיה. (ראה טבלה).

 

בשלב ג' כל צוות יסכם את מימצאיו שאסף בשלב א' ובשלב ב'. הסיכום והמסקנות הספציפיות יישלחו לפורום.

בשלב ד'  תכתבו בצוות - דו"ח הערכה מסכם  שכותרתו: האם ניתן להגדיר את מדינת ישראל כמדינה עם מודעות לזכויות האדם והאזרח?

 

 חזור להתחלה

התהליך

 

בשלב ראשון עליכם להתחלק לצוותי משימה (3-4 תלמידים בכל צוות). כל צוות יחקור אמצעי או מוסד להגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל.. הצוות חייב לנמק ( באמצעות שתי דוגמאות ) כיצד מוגנות הזכויות על ידי המוסד שאותו חקר.

 

המוסדות והאמצעים המשמשים להגנת זכויות האדם והאזרח:

 

  1. הכנסת

  2. חוקה

  3. בג"ץ

  4. אמנות שונות

  5. ארגוני מתנדבים

  6. מפלגות

  7. מבקר המדינה

  8. אמצעי התקשורת

 

 צוות א'

יכנס לאתר הכנסת ויבדוק באילו דרכים היא מגנה על האזרחים. הצוות חייב להדגים על ידי חוק או כל דרך שיבחר  כיצד מפקחת הכנסת ושומרת על זכויות האדם והאזרח.

כתובת האתר: http://www.knesset.gov.il

 

צוות ב'

יכנס לאתר המכון הישראלי לדמוקרטיה ויחקור מה תתרום חוקה לשמירת זכויות האדם והאזרח.

כתובת האתר:  http://idi-web.idi.org.il/hebrew

http://idi-web.idi.org.il/hebrew/constitution/departments.php?did=43

 

 

צוות ג'

יכנס לאתר בית המשפט העליון ויבדוק באמצעות  פסיקת בג"צ  (על פי בחירתו) כיצד מגן בג"צ על זכויות האדם והאזרח בדוגמא הספציפית, ובאופן כללי בשמשו "כסעד למען הצדק"..

כתובת האתר:

: http://207.232.15.130/ נא להיכנס ללשכת הדוברת או לפסקי דין.

 

 

צוות ד'

יכנס לאתר האגודה לזכויות האדם ויקרא את האמנה /הכרזה על זכויות האדם, ויסביר כיצד מבטיחות אמנות את זכויות האדם. (ניתן לחפש גם אמנות אחרות כמו אמנה נגד אפליית נשים, האמנה הבינלאומית נגד עינויים ו/או האמנה לשמירת זכויות הילד. (ניתן לחפש את ההצהרות האחרות במנועי החיפוש בעברית).

 

כתובת האגודה:

http://www.acri.org.il/Hebrew-acril/static-pages/cright.asp-  האגודה לזכויות האזרח

http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=71      האמנה לזכויות האדם

 

 

-צוות ה'

 

יכנס לאתרים של ארגונים וולונטריים (מתנדבים) . עליכם להסביר ולהדגים כיצד שומרים ארגונים אלה על זכויות האדם בישראל. . ניתן למצוא עוד ארגונים כמו: ב"צלם", "עדאלה" אמנסטי ועוד.

כתובות:

האגודה לזכויות האזרח:    

http://www.acri.org.il/Hebrew-acril/static-pages/cright.asp

קו לעובד

http://www.kavlaoved.org.il/

אל"י

http://www.eli.org.il/Content/e_about.asp

 

צוות ו'

יכנס לאתרים של מפלגות . עליכם להסביר כיצד שומרות המפלגות על זכויות האדם והאזרח ולהביא שתי דוגמאות ממצעים של מפלגות. (ניתן להשתמש ביותר מן הדוגמאות לאתרים המצורפות על ידי חיפוש בנטקס).

כתובות:

 

הליכוד: http://www.likud.org.il/index.html

מפלגת העבודה:  http:/www./inter.net.il/avoda

מר"ץ: http://www.meretz.org.il

חד"ש: http://gezernet.co.il/chadash

 

 

 

צוות ז'

יכנס לאתר מבקר המדינה ויסביר כיצד מוסד זה תורם לשמירת זכויות האדם והאזרח בישראל. יש להציג שני תחומים בהם מגן המבקר בעבודתו על זכויות אדם ואזרח.

כתובת האתר:

 

אתר מבקר המדינה:  http://www.knesset.gov.il/main/heb/hebframe.htm

 

 

צוות ח'

יכנס לאתרים של העיתונות היומית באינטרנט או תחנות רדיו, אתרי תיאטרון או ככל שנראה לו, ( את הכתובות ניתן לחפש בנטקס)  וינסה להדגים באמצעות שתי כתבות שימצא כיצד מגינה התקשורת על זכויות האדם והאזרח.

 

כתובות אתרים:

 

עיתון "הארץ:" http://www.haaretz.co.il/daily/index.html

הרשות השניה לרדיו וטלוויזיה  http://www.channel2.co.il

עיתון ידיעות אחרונות:http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-8,00.html    


שלב ב'

 

כל צוות יקבל על עצמו לחקור את מידת הקיום של זכויות האדם והאזרח בקבוצות שונות בחברה הישראלית: ניתן לזהות שמונה קבוצות מרכזיות של זכויות (ראו טבלה) לגביהן צריך כל צוות לחקור: האם, ובאיזו מידה מיושמת זכות זו לגבי קבוצה אחת שהצוות יבחר לחקור. לאחר עיון במקורות הצוות יחליט האם הזכות מיושמת ברמה גבוהה, ברמה בינונית, או ברמה נמוכה.

כל צוות צריך להציג נימוקים לקביעותיו.

(בחלק זה ניתן להיעזר בידע שנרכש בשיעורים הקודמים של ליאורה ורחלי ונורית)

 

 

עולים חדשים

עובדים זרים

ערבים

יהודים

ילדים

הזכות

 

 

 

 

 

1. הזכות לחיים , לבטחון ולשלמות הגוף

 

 

 

 

 

2.הזכות לחירות (חירות התנועה, המחשבה והביטוי, האמונה הדתית, ההתאגדות ועוד).

 

 

 

 

 

3.הזכות לשיוויון (איסור אפלייה מטעמי מין, לאום, דת גזע ועוד).

 

 

 

 

 

4.הזכות לכבוד (הזכות לפרטיות, הזכות לשם טוב, והזכות לאי השפלה).

 

 

 

 

 

5. זכויות של קיום ורווחה: זכות לבריאות, חינוך, שיכון, תעסוקה

 

 

 

 

 

6.זכויות במעגל החיים :נישואין, גירושין קבורה, זכויות קשישים

 

 

 

 

 

7. זכות להליך משפטי הוגן

 

 

 

 

 

8.זכות לקנין

 

שלב ג'

במליאה (בכיתה או בפורום באינטרנט שיפתח לכיתה זו).

כל צוות מתבקש לדווח לצוותים האחרים על מימצאיו. (כולל דוגמאות). הדיווח צריך להיות במצגת או במסמך WORD  שיוכנס לפורום כיתתי. בדרך זו המידע שנאסף על ידי כל הצוותים יהיה זמין ונגיש לכל הצוותים. בדרך זו , יוכל כל צוות יוכל בזמנו הפנוי לעבור על החומר לפני שיסכם את מסקנותיו ומימצאיו ויגישם כדו"ח מסכם  של הוועדה .

 

שלב ד'

 

הגשת דו"ח מסכם למורה . התוצר יכול להיות  בצורת מצגת P.P, קובץ  WORD  (ועבודה מודפסת) בצורת כתבה עיתונאית או דו"ח מחקר מסכם.

 

 חזור להתחלה

 

מקורות מידע

 

מקורות מקוונים: כתובות אינטרנט

 

תיאור התכנים והפעילויות באתר

כתובת האתר

אתר האו"ם לזכויות האדם

http://www0.un.org/cyberschoolbus/humanrights/index.asp

אתר אמנסטי-התנועה העולמית לזכויות האדם

http://www.amnesty.org

 

http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/index.asp

זכויות אזרחיות ודמוקרטיה- מאמר מאת פרופ' רות גביזון

http://amalnet.k12.il/meida/ezrahot/alon/aezi0022.htm

האגודה לשמירת זכויות הילד

http://www.sahar.org.il/helporgs.as

המכון הישראלי לדמוקרטיה

http://www.idi.org.il

קו לעובד- נציגי העובדים הזרים

http://kavlaoved.org.il

האגודה לזכויות האזרח

http://www.acri.org.il

קורס וירטואלי של "אביב" על זכויות אדם ואזרח

http://www.aviv.k12/ezrahut/rights

"עדאלה" התנועה לשמירת זכויות הערבים

http://www.adalah.org.il

ש.י.ל שירות יעוץ לאזרח

http://shil.haifa.ac.il/Develop/Hebrew/index.htm

אתר ועדת הכנסת לשמירת זכויות עובדים זרים

http://www.knesset.gov.il/committees/heb/vaada.asp?vaada=15

האמנה לשמירת זכויות האדם

http://www.education.gov.il/kav_patuah/z_adam.htm

חוק ההגנה על הפרטיות

http://aviv.org.il/rights/kavod/kavod_fr.htm

חוק כבוד האדם וחירותו

http://www.snunit.k12.il/law/man_text_1.html

פגיעות בזכות לשיוויון והתערבות בג"צ

http://www.snunit.k12.il/seder/seder14

מידע נוסף על הזכות לשיוויון

http://www6.snunit.k12.il/netforumh/avivezrahut/a/1

אתר לשמירת זכויות ילדים

http://www.my-rights.org.il

דווח על פגיעות בכבוד האדם

http://www6.snunit.k12.il/netforumh/avivezrahut/a/3-9.1.2.2#2

חוק לשמירת הפרטיות ואיסור לשון הרע

http://www.snunit.k12.il/law/man_text_8.html

מנוע חיפוש בעברית

http://www.google.co.il

מנוע חיפוש בעברית

www.morfix.co.il

 

 חזור להתחלה


הערכת העבודה (מחוון)

משקל בנקודות המרכיב בציון הסופי

רמה נמוכה

רמה בינונית

רמה גבוהה

קריטריונים

ממדים

 

 

8

לכל אורך התהליך ההתארגנות הייתה מועטה

 

 

התארגנות טובה בהתחלה, בהמשך חלה "התפוררות" בצוות

 

התארגנות טובה מההתחלה, חלוקת תפקידים וארגון העבודה נשמרו לאורך כל התהליך

התארגנות וחלוקת תפקידים

הערכת התהליך

 

8

לא היה שיתוף פעולה בין חברי הצוות 

בחלק מהתהליך התקיים קשר בין חברי הצוות.

לאורך כל התהליך התקיים קשר רציף והדדי בין כל חברי הצוות

שיתוף פעולה

 

 

 

8

אין אוירה טובה בקבוצה, אין עידוד ותמיכה

האווירה בקבוצה היא טובה חלק מהמשתתפים עודדו ותמכו לאורך כל התהליך

האווירה בקבוצה היא טובה, קיימת פתיחות ועידוד הדדי של רוב המשתתפים ונרקמו יחסים טובים בין המשתתפים

יחסים בינאישיים ופתיחות

 

 

 

8

לא נעשתה חלוקת זמנים ולא הייתה עמידה בלוח זמנים

נעשתה חלוקת זמנים הגיונית, אך לא הייתה עמידה בלוח זמנים.

חלוקת זמן הגיונית על ידי הצוות לאורך כל התהליך ועמידה בלוח זמנים.

חלוקת זמן ועמידה בלוח זמנים

 

 

 

8

מספר מועט של משתתפים לקח אחריות לאורך התהליך

רק חלק מהמשתתפים לקחו אחריות ותרמו באופן משמעותי לתהליך הלמידה

ניתן להצביע על תרומה של כל אחד ממשתתפי הצוות

אחריות ותרומה אישית של כל משתתף

 

 

 

10

לא התבצע "סיעור מוחין" ולא הועלו מגוון רעיונות לאורך התהליך

התבצע

"סיעור מוחין" והועלו רעיונות בתחילת התהליך

התבצע  "סיעור מוחין", הועלו מספר רעיונות ובוצע תהליך בחירה בשלבים שונים של העבודה

התמודדות הצוות עם התכנים

הערכת התוצר

 

 

 

20

תכנים רדודים, אין שימוש במושגים ומונחים, מקורות מידע מצומצמים

ו/או אינם מתאימים

העמקה חלקית,  שימוש חלקי במושגים ומונחים

מקורות מידג לא מגוונים

מתגלה בקיאות והעמקה בתוכן: נעשה שימוש נכון במושגים ומונחים,

גיוון במקורות מידע

איכות התכנים המוצגים

 

 

 

20

נעשה שימוש ביישום מחשב אחד בלבד

נעשה שימוש בשני יישומים

נעשה שימוש בשלושה ישומי מחשב :  WORD ,    INTERNET  PPT,

שימוש באמצעי למידה מגוונים

 

 

10

הגשה לא אסתטית, אין רצף לוגי

הגשה לא אסתטית אך ברצף לוגי

הגשה אסתטית, ברצף לוגי

צורת ההגשה

 

 

 חזור להתחלה

סיכום

ביחידה זו התנסיתם בחקר זכויות האדם והאזרח בישראל. במסגרת המשימות שהוטלו עליכם למדתם על מורכבות הנושא והעמקתם לרבדים של נושא ספציפי. למדתם כיחידים והתנסיתם בעבודת צוות.

נו תקווה כי למידה ועשייה בדרך זו , תתרום להעמקת הידע שלכם בנושא ובעיקר תחשוף כל אחד מכם לדילמות ביישום זכויות האדם והאזרח במצבים של התנגשות בין ערכים, זכויות ואינטרסים.

אחרי שהעמקתם בחיפוש האמצעים והמוסדות הקיימים במדינת ישראל והערכתם את דרכי פעולתם,

יש לקוות כי פיתחתם מודעות לחשיבות הרבה של זכויות האדם והאזרח ושמירתם ,  למען עתיד הדמוקרטיה הישראלית.

אל מקורות המידע המקוונים

 חזור להתחלה


דפי עזר לתכנון משימה לימודית נעזרת תקשוב:
WEBQUEST

תכנון: יהודית שולומוביץ

 

 

1. תחום הדעת:  אזרחות

2  . הנושא: זכויות האדם והאזרח.

3. הגדרת משימה: משימת חקרשת (WEBQUEST)

 4. אוכלוסיית יעד: תלמידי חטיבה עליונה כתות י"א -י"ב

5. מודל הוראה: מורכב. עבודת חקר בצוותים, הצגת דו"ח  

    סיכום באמצעים מגוונים.

 6. צורת למידה: שיתופית בקבוצות בעבודת חקר מובנית.

7. מטרות היחידה: מטרות ידע, מטרות בתחום הערכים,

    מטרות בתחום החברתי, מטרות בתחום התקשוב. 

    מטרות ידע:

 

א.הבנת זכויות האדם והאזרח כזכויות טבעיות השייכות לאדם באשר הוא אדם.

ב. הבנת הרעיון שעקרון זכויות האדם מקורו ברעיונות הומניסטיים הרואים בכל בן אנוש אדם בעל זכות לכבוד, ושערך כבוד האדם הוא המקור לכל הזכויות .

ג. הבנת הרעיון שמימוש זכויות האדם והאזרח וההגנה עליהם הם תנאי הכרחי לקיום דמוקרטיה במובנה המהותי.

ד. רכישת מידע על קיום מנגנונים מוסדות  ואמצעים שתפקידם לדאוג למימוש ושמירה של זכויות האדם והאזרח.  (ראה טבלה בהמשך).

 

        

1)   מטרות בתחום הערכים

 

א.    טיפוח אזרחים לעתיד בעלי מודעות לחשיבות של זכויות האדם והאזרח.

ב.     פיתוח חשיבה ביקורתית  לגבי היישום של זכויות האדם במגזרים וקבוצות שונות בחברה הישראלית.

ג.      פיתוח מודעות לצורך בקבלת השונה ושמירת זכויותיו: על ידי גופים ומוסדות בישראל.

ד.      פיתוח מודעות לבעייתיות ולמורכבות של יישום בפועל של הערכים הדמוקרטיים  וזכויות  האדם בחברה הטרוגנית ורב תרבותית  כמו בישראל,  הכוללת גם קבוצות מיעוט מגוונות.

 

 

      

2)   מטרות חברתיות

 

פיתוח עבודת צוות: התארגנות וחלוקת תפקידים, שיתוף פעולה, יחסים בינאישיים, פיתוח  אחריות ותרומה אישית של כל משתתף.

 

 

 

     4. מטרות תקשוב  
    פירוט המטרות בטבלת  תחומי המיומנויות.(ראה טבלה בסוף העבודה)

 

 

8.תפוקה ותוצרים שעל הלומד להשיג/להפיק בשלבי

    העבודה השונים:

 

תפוקות בתחום אחזור מידע:  התלמיד למד את השיעורים המתוקשבים, נעזר במקורות המקוונים, והפך את המידע לידע אישי.

 

תפוקות בתחום עיבוד מידע:   איסוף המידע, עריכה, השוואה והסקת מסקנות.

 

תפוקות בתחום הצגת המידע: הגשת משימת הסיכום על פי החלטת התלמיד: מצגת, שקף דף word  ועוד.

 

9. תוצר  סופי :  

 

צורת ייצוג הידע על פי בחירת התלמיד .

 

תוצרים להגשה חוברת כרוכה, דיסקט, מצגת, קלטת וידאו, ועוד. הכל תלוי בתלמידים.

 

 

 

מטרות בתחום הידע

התלמידים יבדקו האם מתקיימות זכויות האדם במידה שווה בכל מיני קבוצות (מיעוט ואחרות) .

התלמידים יכירו את האמצעים הקיימים בדמוקרטיה הישראלית ויבינו את דרך פעולתם בשמירת זכויות אדם ואזרח.

הכרת זכויות האדם והאזרח בישראל בקבוצות שונות והאמצעים לשמירתם

מיון וארגון בטבלת השוואה

תחום הדעת:

זכויות האדם והאזרח

 

 

 

 

התלמידים יוכלו להעריך הערכה ביקורתית את המודעות לשמירת זכויות האדם והאזרח בישראל ולהסיק האם ובאיזו מידה שומרת הדמוקרטיה הישראלית על זכויות האדם בקבוצות השונות שנחקרו.

 

התלמידים יכירו את האמצעים המגוונים הקיימים במדינת ישראל להגנה ושמירה על זכויות האדם והאזרח.

הסקת מסקנות

 

 

 

 

 

הידע שנרכש יבוא לידי יישום בהפקת משימת הסיכום:

התלמידים יישמעו במליאה בכיתה ו/או יקראו בפורום קבוצתי שייפתח לצורך זה את הסיכומים של כל הקבוצות לגבי משימות החקר שלהם. על סמך ידע זה, יפיקו דו"ח סיכום שיוגש (בעבודת צוות) למורה לבדיקה.

הצגת הדו"ח יכולה להיעשות בדרכים מגוונות.

 

 

 

 

יישום

 

   חזור להתחלה

 

 

 

 

 

 


 

מטרות בתחום המיחשוב והתיקשוב

תרומה מצופה לתחום דעת/אוריינות

 

רמת ביצוע

קדם/סף                  להשגה

תחום המיומנויות

ידע באיסוף נתונים, קבלתם על ידי חתכים שונים

למלא נתונים בתוך טבלה

יודע לערוך טבלה

עיצוב טבלה

תקשוב ומחשוב

שילוב תמונה בתוך טקסט.

טיפול בתמונה: הקטנה, הגדלה, הזזה, שינוי צבע

ידע בסריקה

סריקת תמונה

 

שילוב שירים במצגת וקטעי קריאה

הורדת שירים מאתרים רלוונטים

הכרת אתרי מוסיקה

מציאת קבצי שירים

 

ארגון ועיצוב המסר הכולל: תמונה, מלל ומוסיקה והצגתם.

איחוד מספר שקפים והצגתם באמצעות: תזמון, וצליל

הכנת שקף אחד

עיצוב מצגת

 

שימוש במקורות מידע מקוונים

חיפוש מידע רלוונטי לנושא, עיבודו ושילובו בעבודה.

ידע בכניסה לאתרי אינטרנט

מידענות:

איסוף מידע ועיבודו מאתרי אינטרנט נתונים