Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

    בראשית כב" 1-19                                           

   Webquest  מטלת חקרשת                                            

                                                      כתבו: נחמה חרש ואדית אגוז                                     

                                             קרית חינוך ע"ש דוד בן גוריון – עמק חפר

                   

 

 

 

 

בואו נתאחד כולנו "בראש אחר" ונפעל למען הססמא: "אפשר גם אחרת".

בסיומה של שנת הלימודים יתקיים בבית ספרנו יום המוקדש ללימוד עקידת יצחק (בראשית כ"ב 1-19) בדרך חוויתית ובגישה בינתחומית המשלבת תחומים שונים כגון : אומנות, ספרות, תיאטרון, עיתונות ומחשבים.

בהפנינג המקראי ישתתפו תלמידי שכבת י', כאשר כל קבוצה תציג פן שונה של עקידת יצחק.

פרס מובטח לקבוצה המצטיינת ברעיונות מקוריים ועבודת צוות.

 

                                                                                                                          חזרה לדף פתיחה

 

הצלחת החגיגה המקראית תלויה בכל אחד ואחד מתלמידי השכבה, ודורשת עבודת הכנה וידע בנושא "עקידת יצחק".

הכתה תתחלק לקבוצות וכל קבוצה תבחר אחת מהמשימות הבאות.

המשימות הן משימות בינתחומיות בנושאים הבאים:

א.    ספרות

ב.     אומנות.

ג.       תיאטרון.

ד.     תקשורת. (טלויזיה, רדיו ועיתונות).

ה.    מוסר ומשפט.

הצגת המשימה צריכה להיות בצורה מעניינת ומקורית תוך מחשבה על הצגת הנושא בצורה רלוונטית ואקטואלית.

התוצאה הסופית תוצג בתמונות, כתבות, שירים, מחזה, משפט, תוכנית טלוויזיה, מצגת power point דפי אופיס מקושרים, קישור לאתרי אינטרנט, צילומים במצלמה דיגיטלית, סריקה של תמונות בסורק וכו' על פי המשימה שבחרתם.

                         ביבליוגרפיה           אל מקורות המידע המקוונים

                                                                                                                    חזרה לדף פתיחה

 

1.      כל כתה צריכה להתחלק לשבע קבוצות וכל קבוצה תתמקד בנקודת מבט שונה על נושא העקידה.

2.      כל קבוצה צריכה לבחור אחת מהמשימות הכתובות להלן.

3.      לצורך ביצוע המשימה עליכם לחפש במקורות המידע המקוונים.

4.      דונו ביניכם כיצד לבצע את המשימה שבחרתם והכינו חומרים שאותם תציגו בפני הכתה.

5.      משך המשימה : חודש ימים.

המשימות

1.      ספרות

א.    מצאו שירים בנושא העקידה.

1. אתרו בשיר מלים ביטויים ופסוקים מהטקסט המקראי

     2. כתבו את הפערים המקראיים שהשיר משלים

      3. איזה נקודת מבט מדגיש השיר והאם היא תואמת את המסר המקראי?

ב.     כתבו מכתבים שהגיבורים כותבים זה לזה

      1. מכתב שכותב יצחק לאברהם ובו הוא שואל את אביו שאלות נוקבות ומבטא את  

          רגשותיו כלפיו

     2. מכתב תגובה של אברהם לבנו ובו הוא מסביר את השקפת עולמו שהובילה אותו 

          להחלטה הגורלית

      3.מכתב פרידה שבו יצחק נפרד משרה אמו

      4. מכתב של אברהם לשרה ובו הוא מסביר לה מדוע לו שיתף אותה בהחלטה וכיצד  

           הוא מרגיש לפני ואחרי המעשה

ג.      כתבו יומן שמנהלים הגיבורים : אברהם, שרה ויצחק. ביומן כתבו מה עובר על הגיבורים בכל יום לפני העקידה ואחריה. האם ידעו מה עומד להתרחש ? כיצד השתנו חייהם לאחר העקידה?

                     ד.     השלימו את הפערים בסיפור המקראי

1. כתבו דיאלוגים המתנהלים בין הדמויות לפני, בזמן ואחרי העקידה.

      2. נסו לדמיין את רגשותיהם של הגיבורים לפני, הזמן ואחרי העקידה.

      3. נסו לדמיין תיאור חיצוני של הדמויות.כיצד נראו ? בני כמה הם? מה לבשו ?

                                                                                                                       

                                                                                                                    חזרה לדף פתיחה

 

 

2.      אומנות

א.    הכינו תערוכה ובה ציורים, צילומים, תמונות ומיצגים מחומרים שונים (פלסטלינה, בד, חימר, אבן וברזל) בנושא העקידה.

1. החליטו האם ברצונכם לכלול בתערוכה יצירות שלכם או של אמנים ידועים.

      2. אם אתם היוצרים בחרו פסוק או פסוקים מפרק כ"ב והכינו את היצירה.

      3. אם בחרתם לעסוק ביצירות של אמנים ידועים מצאו יצירות מתאימות לפסוק  

          או לפסוקים שבחרתם.

      4. צרפו לכל יצירה הסבר בן 10 שורות לפחות המסביר את הקשר בין היצירה 

          לטקסט המקראי, אלו פערים מקראיים משלימה היצירה ומהם הפרטים  

          המקראיים שאינם נזכרים ביצירה ? 

 חזרה לדף פתיחה

3.      תיאטרון

א. כתבו והציגו מחזה בנושא עקידת יצחק.

1.     עליכם להכין תפאורה המתאימה לרוח התקופה ולמקום ההתרחשות.

2.     עליכם להכין תלבושות המתאימות לתקופת המקרא.

3.     עליכם לשלב במחזה מונולוגים ודיאלוגים בין הדמויות כך שישלימו את הפערים בסיפור המקראי ויציגו בצורה מעניינת את היחסים בין בני המשפחה לפני העקידה בזמן העקידה ואחרי העקידה. ניתן גם להביע את דעתכם האישית על הנושא.

4.     עליכם לשלב במחזה שירים בנושא העקידה .

 

 

4.      תקשורת

א.    טלויזיה

אתם מפיקים תוכנית בטלוויזיה דוגמת התוכנית "קשר משפחתי" ומעוניים להזמין לתוכנית את משפחת אברהם :שרה יצחק ואברהם.

עליכם להכין רשימת שאלות שיישאל כל אחד מהאורחים

1.      כתבו שאלות ספסיפיות לכל אחד מבני המשפחה הקשורות לנושא העקידה וכן על שאלות משותפות לכולם.

2.      כתבו רשימת שאלות שהגיבורים ירצו לדעתכם לשאול זה את זה.

3.      נסו לשער את התשובות לשאלות ששאלתם.

4.      הכינו תוכנית יעוצית לשיפור היחסים במשפחה.

ב.     רדיו

אתם מעוניינים להפיק תוכנית רדיו ובה פאנל מומחים שיעסקו בשאלה : רבותי ההיסטוריה חוזרת ? האם קיימת עקידת בנים במאה העשרים ואחת ?

הצוות בתוכנית יכלול : פוליטקאי, פסיכולוג, איש דת, הסטוריון ואיש צבא.

ג.      עיתונות

התמנתם להוציא לאור עיתון קהילתי ושמו "קול העבר". בעיתון זה עליכם לכתוב כתבות על נושאים מקראיים בשפה מודרנית תוך שילוב העבר עם ההווה.

המשימה שלכם לכסות את האירוע הדרמטי "עקידת יצחק".

1.      הכינו ארבע כתבות כאשר במרכזה של כל כתבה עומדת דמות אחרת : ה', שרה, אברהם ויצחק.

 2. לצורך הכתבות עליכם להתבסס על העובדות המקראיות, לראיין את האנשים 

     הנוגעים בדבר , לשלב תמונות מהשטח וכמו כן להביע את דעתכם האישית.

  3. דוגמאות לשאלות שניתן לשאול את הגיבורים :

      שאלות לאברהם: מה הניע אותך לעשות את המעשה ? האם אתה מרגיש חרטה     

      האם הית חוזר על המעשה במחשבה שניה?  מה קרה למערכת היחסים בינך  

      לבין יצחק בעקבות העקידה? אלו מחשבות התרוצצו במוחך לפני בזמן ולאחר  

      העקידה? מדוע לא שתפת את שרה/יצחק בסוד העינינים?

      שאלות לשרה : האם הרגשת שאברהם הולך לעקוד את יצחק ? כיצד הגבת 

      כשאברהם ויצחק חזרו הביתה ? מדוע לדעתך אברהם לא שיתף אותך בסוד 

      העינינים? מה את מרגישה כלפי אברהם/יצחק לאחר העקידה?

      שאלות ליצחק : האם ידעת שאביך מתכוון לעקוד אותך? מה אתה מרגיש כלפי 

      אביך לאחר העקידה? האם היחסים בין אביך לבינך השתנו בעקבות העקידה? 

      האם אתה הית מתנהג כך לבנך? מדוע לא התנגדת לביצוע העקידה? האם אתה 

      מבין את האידאולוגיה שהניעה את אביך לעשות את המעשה?

5.      מוסר ומשפט

א. בעקבות פניות לד"ר יצחק קדמן מ"המועצה לשלום הילד" בתלונה על התנהגות אברהם 

     המוכן לעקוד את בנו יצחק החלטנו לקיים משפט לאברהם.

     1. לצורך הכנת המשפט עליכם לחלק בקבוצה את התפקידים הבאים : הנאשם-אברהם.  

         העדים-שרה יצחק הנערים ואלהים. קטגור. סנגור. שופט.

     2. עליכם לנסח את שאלות התביעה (קטגור), שאלות ההגנה (סנגור), תשובות הנאשם  

         (אברהם), הצגת מוצגים היכולים לשפוך אור על המשפט, פסק הדין של השופט.

     3. עליכם להסביר את הרעיון והמשמעות העומדים מאחורי השאלות התשובות ופסק 

         הדין.

                                                                                                                     חזרה לדף פתיחה

טבלת אתרים בנושא עקידת יצחק 

 

משקל בנקודות בציון הסופי

רמה נמוכה

רמה בינונית

רמה גבוהה

קריטריונים

ממדים

   

7

התלמיד אינו מבין את הטקסט.

התלמיד מבין את רוב הטקסט בעזרת פרשנים

התלמיד מבין את הטקסט ללא עזרת פרשנים וספרי עזר

הבנת הטקסט המקראי

הערכת הידע

 

7

התלמיד אינו מבין את העקרונות והערכים

התלמיד מבין את העקרונות והערכים בכתוב

התלמיד מבין את העקרונות והערכים ויודע לישמם לתקופתו

הבנת העקרונות והערכים של הטקסט

 

 

7

התלמיד אינו נוקט עמדה

התלמיד נוקט עמדה ללא נימוק וביסוס עמדתו

התלמיד נוקט עמדה מנומקת ומבוססת

נקיטת עמדה כלפי הערכים תפיסות העולם ומעשי הדמויות

 

 

7

התלמיד אינו מזהה תכונות ספרותיות ביחידה

התלמיד מזהה חלק מהתכונות הספרותיות ביחידה

התלמיד מזהה תכונות ספרותיות ביחידה ויודע לישם אותן

זיהוי תכונות ספרותיות ביחידה

 

 

7

התלמיד אינו מאתר את הקשיים

התלמיד מאתר חלק מהקשיים

התלמיד מאתר את כל הקשיים בטקסט: רעיוניים, לשוניים, מוסריים וספרותיים

איתור קשיים בטקסט

 

 

7

התלמיד אינו מבין את המסר וחשיבותו לדורות הבאים

התלמיד מבין חלקית את המסר

התלמיד מבין את המסר של היחידה ואת חשיבותו לימינו

הבנת המסר וחשיבותו לדורות הבאים

 

 

6

הרעיון המרכזי אינו ברור. המידע מוגבל מאד ואינו ברור.

יש בטקסט חזרות ואוסף מחשבות אקראיות ולא מתחברות.

התלמיד מתחיל להגדיר את הנושא, אך הפיתוח עדיין בסיסי וכללי.

הרעיונות ברורים במידה סבירה, אך אינם מפורטים

התלמיד מביע רעיונות מקוריים, ברורים וממוקדים. מפתח את הנושא בדרך איכותית ותכליתית המדגישה את המשמעות

רעיונות

הערכת העבודה

 

6

אין קו מנחה להתפתחות הדברים, אין מסקנה אמיתית לסיכום הדברים. הקישורים בין הרעיונות מבולבלים או חסרים. בעיות באירגון מקשות על הקורא להבין

האירגון אינו מבליט את הרעיון המרכזי. ההשתלשלות הגיונית לרוב. המעברים טובים לעיתים, אך הקשרים בין הרעיונות מעורפלים לעיתים

האירגון מבליט את הרעיון המרכזי. הסיפור, הסדר, המבנה והצגת המידע מקדמים את הקורא לאורך הטקסט. האירגון זורם באופן חלק. המעברים

אירגון

 

 

 

את הנקודה המרכזית

 

תוכננו מתוך מחשבה ומראים באופן ברור כיצד הרעיונות מתקשרים

 

 

 

6

הכותב אדיש, אינו מעורב, ומרוחק מהנושא. כתוצאה מכך הכתיבה מכנית, טכנית. קשה לחוש את הכותב מאחורי המילים. הכותב אינו מצליח להגיע אל הקהל. הכתיבה אינה מפעימה או מערבת את הקורא.

הכותב אינו מעורב באופן מלא. הקול האישי אינו חזק דיו וקיימת נסיגה לשפה כללית וקרה.

הכותב מדבר ישירות אל הקורא בדרך ייחודית, מלאת הבעה ומרתקת. הכתיבה נראית כנה, מושכת וכתובה מהלב. הכתיבה העניינית משקפת מחויבות חזקה לנושא ומאמץ לקרב את הנושא לחיים.

קול אישי

 

 

6

לכותב אוצר מילים מוגבל ולכן השפה מעורפלת.

נעשה שימוש לא נכון במילים

המילים נכונות ומתאימות כמעט תמיד, אך הן מעידות על היעדר כישרון

המילים מביעות את המסר בדרך מדויקת, מעניינת וקל להבין את כוונת הכותב.

בחירת המילים

 

 

 

כך שלעיתים קשה לפענח את הכתוב. בעיות שפה גורמות לקורא לתמוהה מה היתה כוונת הכותב.

כתיבה.

השפה טבעית ואינה מגזימה בקלישאות. הניסוח אינדיווידואלי מאד.

 

 

 

6

המשפטים מקוטעים, לא שלמים ומגושמים. הניסוח אינו נשמע טבעי. משפטים רבים מתחילים באופן דומה, ונמשכים בדפוס מונוטוני.

רק חלק מהמשפטים בנויים היטב. הקורא זקוק לעיתים לצוד רמזים על מנת שיראה כיצד המשפטים מתקשרים.

הכתיבה קולחת, המשפטים בנויים היטב, בעלי מבנה טוב ומגוון. המשפטים בנויים באופן המסייע להבהיר את המשמעות.

שטף המשפט

 

 

6

לכל אורך התהליך ההתארגנות וחלוקת התפקידים היתה לוקה בחסר. כל אחד מחברי הצוות עבד באופן עצמאי ף

התארגנות טובה בתחילת התהליך, אך בהמשך חלה התרופפות בצוות.

התארגנות וחלוקת תפקידים טובה מתחילת התהליך ועד סופו.

התארגנות וחלוקת תפקידים

הערכת התהליך

 

6

לא היה שיתוף

פעולה בין חברי הצוות.

בחלק מהתהליך התקיים קשר בין חברי הצוות.

לאורך כל התהליך התקיים קשר רציף והדדי בין כל חברי הצוות

שיתוף פעולה

 

   

 

5

מתחילת התהליך ועד סופו לא היתה אווירה טובה בקבוצה. אין עידוד ואין תמיכה בין חברי הקבוצה.

בתחילה האווירה בקבוצה היתה טובה, אך בהמשך התהליך התגלעו חילוקי דיעות בצוות וחוסר הסכמה.

האווירה בקבוצה היתה טובה, קיימת פתיחות ועידוד של רוב המשתתפים ונרקמו יחסים טובים בין חברי הצוות.

יחסים בינאישיים

 

 

6

לא נעשתה חלוקת זמנים ולכן לא היתה עמידה בלוח הזמנים.

נעשתה חלוקת זמן טובה, אך חברי הצוות לא עמדו בה, כך שלא היתה עמידה בלוח הזמנים.

חלוקת זמן טובה על ידי חברי הצוות לאורך כל התהליך, כך שהקבוצה יכלה לעמוד בלוח הזמנים.

חלוקת זמן ועמידה בלוח זמנים

 

 

5

מספר מועט של משתתפים לקחו אחריות לאורך התהליך.

רק חלק מהמשתתפים לקחו אחריות ותרמו באופן משמעותי לתהליך.

ניתן להצביע על תרומה אישית של כל אחד מחברי הקבוצה.

אחריות ותרומה אישית של כל משתתף

 

           

 

 

חזרה לדף פתיחה

                    ביחידה זו התנסת בחקרשת בנושא עקידת יצחק כדי לבצע את משימתךהיה עליך לחקור את הספור המקראי בבראשית כ"ב פסוקים 1 - 19 בשילוב תחום דעת נוסף על - פי בחירתך 

התנסת בלימוד יחידה מקראית בדרך שונה תוך יכולת הפגנת כישוריך האישיים ובחירת הנושא על - פי התעניינותך

התנסת בעבודת צוות ובהצגת עבודתך דבר שגרם לגיבוש הכתתי

כולי תקוה שלמידה בדרך זו תרמה לקירוב הנושא ולהפנמתו  

חזרה לדף פתיחה