ELÖSZÓ

Az immár husz éve fennálló magyarországi Idomozgalomnak a kilencedik Magyar-Ido nyelvtant bocsátjuk rendelkezésére. Az elsö: a báró Orczy Lászlóféle Vázlatos nyelvtan és rövid Ido-Magyar szóltár 1913 elött jelent meg és fogyott ki. Követte 1913-ban a Dr. báró Szentkereszty-féle Ido nyeltvtan, amelynek második bövitett kiadása 1918-ban jelent meg. A. Sabaria Ido Csoport 1921-ben litografált kis nyelvtanokat adott ki. Bakonyi Összefoglaló nyelvtana a nagy Ido-Magyar szótár élén 1922-ben jelent meg. Követt ezt 1924-ben a Csatkai-Petrányi-féle Ido világnyelv tankönyve. Az 1931-ben kiadott Noetzli-féle Docolibronak magyar neylvü kiegészitése (Hoffmann István kiadása) is tartalmaz Ido nyelvtant. Végül a 1932-ben kiadott Csatkai-Horovitz: Magyar-Ido szótárának élén is van összefoglaló.

Jelen könyvünkben megtartottuk az elöszó tapasztalatok nyomán célszerünek mutatkozott leckékre tagoltságot. Bizonyos nyelvtanilag összetartozó adatokat, mint a képzöket, prepoziciókat a könnyebb megtanulhatás végett több leckébe osztottuk szét. Ajánljuk t. tanulóinknak, hogy a könyvben felhozott példákat szótáros füzetbe kiirva tanulják meg. Hiveinket innen is buzditjuk arra, hogy igyekezzenek Ido tudásukat Ido müvek olvasásával növelni, arra is, hogy a külföldiekkel való levelezéssel mielöbb élvezzék e nyelv tudásának gyakorlati hasznát.

IDO NYELVTAN

KÖNYVTáR

IDO FOLYÓIRATOK ÉS SZERKESZTÖK

Ido.Info@chello.nl

1998